Kilpailut

Kolmas kilpailukausi starttasi kesäkuussa 2019 ja se kestää 31. toukokuuta 2020 saakka. Kilpailu jatkaa Lahden Talojen työtä positiivisten ilmastotalkoiden merkeissä. Kaikkiaan Lahden Talot on asukkaidensa kanssa vähentänyt merkittävästi asumisesta syntyviä päästöjä.

Kilpailussa mukana olevat kiinteistöt ovat sellaisia, joihin on tehty normaaleja korjaus- ja käyttötoimenpiteitä. Kilpailun pääpaino on asukkaiden henkilökohtaisten kulutustottumusten muuttaminen valistamalla ympäristöystävällisempään suuntaan.

Uudelle kilpailukaudelle on tehty muutos, jossa päästöt on jaettu asukasmäärällä. Asukkaan asumisesta syntyvä CO2-päästöluku on henkilökohtaisempi ja siten vaikuttavampi.

Päästölaskennassa on huomioitu lämmitysenergian, kiinteistösähkön ja jätteen hiilidioksidipäästöt. Asumisen CO2-päästöistä lämmitys, vesi ja muu kulutus tuottaa noin 50 prosenttia päästöistä sekä sähkö, josta osa menee lämmitykseen, 34 prosenttia päästöistä. Kaikkiaan Suomessa asumisen osuus hiilijalanjäljestä on noin 30 prosenttia.

Pienillä arjen teoilla voi saada isoja muutoksia

  • Suihkun lyhentäminen kahdeksasta minuutista viiteen minuuttiin.
  • Lyhyt tehokas ristituuletus sen sijaan, että pidetään tuuletusikkunaa koko päivä auki.
  • Tarkkaile huonelämpötilaa.
  • Käytä autolämmitystolppaa vain tarpeen mukaan.
  • Ruokahävikin ja jätteiden määrää vähemmäksi.
  • Muista lajitella kaikki jätteet.

 

”Kilpailun tarkoituksena on vähentää asumisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä ja tukea Lahden kaupungin ja Lahden Talojen ympäristöstrategiaa.”

Last updated byPäivi Peltola