Opiskelijatoimikunta

Jäsenet

Topi Hattukangas
Kaisa Jalli
Janne Siltanen

Opiskelijatoimikunta on valinnut keskuudestaan Topi Hattukankaan edustajakseen puhe- ja läsnäolo-oikeudella Lahden Asunnot Oy:n asukashallitukseen sekä Lahden Asunnot Oy:n hallitukseen.