Häiriöntuottamisilmoitus

Olethan yhteydessä vuokranantajaan, jos toisen asukkaan normaalista poikkeava ja järjestyssääntöjen vastainen elämäntapa häiritsee toistuvasti muita asukkaita.

Tarvitsemme ilmoituksen häiriöstä vähintään kahdelta eri huoneistossa asuvalta henkilöltä. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti ja omalla nimellä.  Ilmoituksen tekijöiden tietoja tai nimiä ei luovuteta valituksen kohteena olevalle asukkaalle asian ollessa käsittelyssä. Ilmoituksen saatuaan vuokranantaja selvittää tapausta ja ryhtyy tarvittaessa huoneenvuokralain mukaisiin jatkotoimenpiteisiin.

Vuokranantaja ei voi ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli häiriöt ovat vähäisiä ja lyhytaikaisia tai mikäli häiriöilmoituksen allekirjoittajia on ainoastaan yksi. Mikäli häiriöt jatkuvat, tulee asiasta tehdä uusi ilmoitus vuokranantajalle, jolloin vuokranantaja arvioi tilanteen uudelleen. Häiriöilmoituksen allekirjoittajia voidaan tarvittaessa pyytää toimimaan todistajina mahdollisessa vuokrasopimuksen päättämiseen liittyvässä oikeuskäsittelyssä.

Täytä alla oleva lomake ja palauta ylläpitopalveluun.

Häiriöntuottamisilmoitus (pdf)

Tietoja henkilötietojen käsittelystä saat Lahden Talojen asiakasrekisterin tietosuojaselosteesta.