Lahden Talot Oy työnhakijarekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 11.6.2019

1 Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot rekisteriasioissa

Lahden Talot Oy (y-tunnus 1108275-0)

Mariankatu 19, 15110 Lahti

Puh. 03 851 570

tietosuojavastaava@lahdentalot.fi

 

2 Mihin käyttötarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Lahden Talot Oy:n henkilöstön rekrytointi. Tietojesi käsittely perustuu Lahden Talot Oy:n oikeutettuun etuun, kuten lähettämääsi työhakemukseen ja rekrytointiprosessiin sekä suostumuksellasi tehtävään henkilö- ja soveltuvuustestaukseen tai ilmoittamiltasi suosittelijoilta kerättäviin tietoihin.

3 Millaisia henkilötietoja käsittelemme ja mistä keräämme tiedot?

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 • Yksilöintitiedot: etu- ja sukunimi, syntymäaika
 • Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten työkokemus (työantaja, tehtävänimike, tehtävänkuvaus), koulutustiedot, kielitaito, erityisosaaminen, luottamustoimet, sovellusten ja ohjelmien käyttötaidot
 • Haastatteluun sekä testeihin liittyvät tiedot
 • Tiedot suosittelijoista
 • Mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään ensisijaisesti sinulta itseltäsi, työnhakijana, tai suostumuksellasi suosittelijoilta tai testaukseen perustuen. Lisäksi tiedot koostuvat työhönottoprosessissa tallennetuista tiedoista. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa.

4 Mille tahoille luovutamme tai siirrämme tietoja ja siirrämmekö tietoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Emme luovuta henkilötietojasi eteenpäin, emmekä siirrä niitä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Käytämme seuraavien palvelujen osalta henkilötietojen käsittelyyn ulkopuolisia palveluntarjoajia:

 • Työnhakijoiden henkilötietojen hallinnointiin.

Lisäksi voimme käyttää henkilö- ja soveltuvuusarviointien sekä rekrytointiprosessin toteuttamiseen ulkopuolisia palveluntarjoajia. Solmimme kaikkien palveluntarjoajien kanssa sopimuksen henkilötietojen käsittelystä ja edellytämme yhteistyökumppaneidemme käsittelevän henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen ko. palvelun tuottamiseksi.

5 Miten suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä?

Työnhakijoiden tietoja käsittelevät vain rekrytointiin osallistuvat henkilöt. Varmistamme henkilötietoja käsittelevien alihankkijoidemme kanssa tehtävillä tietojenkäsittelysopimuksilla tietosuojan toteutumisen myös ulkoistustilanteissa.

Työnhakijoiden henkilötietoja avoimien hakemusten osalta säilytetään 12 kuukautta hakemuksen jättämisestä lukien. Tiettyä tehtävää varten tehtyjä hakemuksia ja rekrytointiprosessissa kerättyjä henkilötietoja säilytetään kaksi vuotta rekrytoinnin päättymisestä.

6 Oikeutesi rekisteröitynä tietojen käsittelyyn liittyen

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa kohdassa 1.  mainittuun osoitteeseen. Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa.
  • Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.
 • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta tehtyyn tietojenkäsittelyn laillisuuteen.
 • Vastustamisoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista ja siirtämistä.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.