Asukashallitus ja asukastoimikunta

Asukasdemokratia tarjoaa asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa omaan kotitalonsa asioihin. Toiminnan tavoitteena on parantaa asumisviihtyvyyttä, yhteydenpitoa ja yhteistyötä sekä asukkaiden yhteistoimintaa ja aktiivisuutta niin yhtiö- kuin talotasolla.

Asukashallitus lisää asukkaiden aktiivisuutta ja kiinnostusta omaan asumiseen sekä asuinympäristöön. Asukashallituksen jäsenet valitaan vaaleilla.

Asukashallituksen jäsenet:

Ari Hiltunen, puheenjohtaja
Marja Kelo, varapuheenjohtaja
Birgitta Grönholm
Kari Heinonen
Ritva Korhonen
Hilkka Leppänen
Eero Nieminen
Antero Patamäki
Risto Paulamäki

Asukkaiden kokous

Kaikille asukkaille avoin ja tärkeä vaikuttamisen foorumi on asukkaiden kokous, joka valitsee kiinteistön asukastoimikunnan sekä sen ehdokkaat Lahden Asuntojen hallituksen ja asukashallituksen vaaleihin.

Asukastoimikunta

Asukastoimikunta osallistuu muun muassa edustamansa kiinteistön talousarvion valmisteluun ja antaa tarvittaessa lausuntoja asukashallitukselle. Asukashallitus käsittelee asukasdemokratiaan liittyviä asioita (esimerkiksi antaa lausunnon vuokranmääritysyksiköiden talousarvioista ja vuokranmäärityksistä yhtiön hallitukselle) ja asukastoimikuntien sille esittämiä asioita sekä asettaa tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat ja koordinoi niiden työtä. Asukastoimikunnille järjestetään vuosittain koulutuspäivä.