Asukashallitus ja asukastoimikunta

Asukasdemokratia tarjoaa asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa omaan kotitalonsa asioihin. Toiminnan tavoitteena on parantaa asumisviihtyvyyttä, yhteydenpitoa ja yhteistyötä sekä asukkaiden yhteistoimintaa ja aktiivisuutta niin yhtiö- kuin talotasolla.

Asukashallitus lisää asukkaiden aktiivisuutta ja kiinnostusta omaan asumiseen sekä asuinympäristöön. Asukashallituksen jäsenet valitaan vaaleilla.

Asukashallituksen jäsenet:

Hiltunen Ari
Karekallas Mikko
Nieminen Eero
Vaittinen Pirkko-Maija
Böök Eero
Lahtinen Hannu
Lehto Jaana

Asukkaiden kokous

Kaikille asukkaille avoin ja tärkeä vaikuttamisen foorumi on asukkaiden kokous, joka valitsee kiinteistön asukastoimikunnan sekä sen ehdokkaat Lahden Asuntojen hallituksen ja asukashallituksen vaaleihin.

Asukastoimikunta

Asukastoimikunta osallistuu muun muassa edustamansa kiinteistön talousarvion valmisteluun ja antaa tarvittaessa lausuntoja asukashallitukselle. Asukashallitus käsittelee asukasdemokratiaan liittyviä asioita (esimerkiksi antaa lausunnon vuokranmääritysyksiköiden talousarvioista ja vuokranmäärityksistä yhtiön hallitukselle) ja asukastoimikuntien sille esittämiä asioita sekä asettaa tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat ja koordinoi niiden työtä. Asukastoimikunnille järjestetään vuosittain koulutuspäivä.