Piha-alueet ja yhteiset tilat

Kerhohuone

Kerho- ja askarteluhuoneiden käytöstä, järjestyksestä ja siivouksesta huolehtii asukastoimikunta ellei toisin ole sovittu.


Kuivaushuone

Kuivaushuone on tarkoitettu vain talon asukkaiden käyttöön ja se on tarkoitettu ensisijaisesti pesutuvassa pestyille pyykeille.

Mikäli kuivaushuoneessa on tilaa, on suositeltavaa kuivattaa myös kotona pesty pyykki kuivaushuoneessa. Kuivunut pyykki on haettava pois kuivaushuoneesta mahdollisimman pian, jotta tilaa vapautuu seuraavalle käyttäjälle.

Kuivausrumpua saa käyttää myös kotona pestyn pyykin kuivaamiseen samoin ehdoin kuin kuivaushuonetta.


Leikkialue

Lahden Talojen kiinteistöjen pihoilla on lapsille tarkoitettu leikkialue. Turvallisuuden vuoksi leikkiminen ja pelaaminen autojen pysäköintialueella, talon porrashuoneessa ja ulkoiluvälinevarastossa on ehdottomasti kielletty. Vanhemmat ovat velvollisia korvaamaan lastensa mahdollisesti aiheuttamat vahingot.

Yhteisille piha-alueille ei saa asentaa trampoliineja eikä muita leikkivälineitä.


Pesutupa

Ohjeet pesutuvan käytöstä ja sen käyttöajat löytyvät pesulan seinältä. Pesutupa luovutetaan korvauksetta talossa asuvien käyttöön varauslistan mukaan.

Mattoja saa pestä ainoastaan erillisissä matonpesukoneissa tai lattialla. Talopesulan tavalliset pesukoneet eivät kestä märkien mattojen painoa.

Opiskelija-asuntojemme pesutuvat varataan Extranetistä.

Asukastoimikunta määrittelee pesulanohjeita yhteishallintolain ja asukashallituksen antamien ohjeiden rajaamissa puitteissa.


Pysäköinti

Pysäköintialueella on maksullisia autopaikkoja talon asukkaiden käyttöön. Kiinteistöhuoltoliikkeeltä voit vuokrata itsellesi oman paikan. Sähkötolpallisen autopaikan kojerasian kansi on turvallisuussyistä johtuen pidettävä kiinni, eikä johtoja saa jättää roikkumaan tolpasta. Huoltomiehellä on oikeus poistaa roikkuva johto sähkötolpasta. Sisätilan lämmittimen käyttö on kielletty.

Pysäköintialueella on yleensä varattuna myös muutama vieraspaikka asukkaiden vieraiden lyhytaikaiseen käyttöön. Asukkaat eivät saa pysäköidä autojaan muualle kuin omaan pysäköintiruutuunsa. Vieraspaikan väärinkäyttö sekä pysäköinti muualle piha-alueelle voi aiheuttaa pysäköintivirhemaksun.

Pihan liikennemerkkien vastainen pysäköinti on rangaistava teko ja siitä tehdään ilmoitus pysäköinninvalvojalle tai poliisille.

Pihalla ja pysäköintialueella ei saa säilyttää hylättyjä ajoneuvoja. Niiden poiskuljettamisen kustannuksista vastaa aina ajoneuvon omistaja.

Leikkiminen ja pelaaminen autojen pysäköintialueella on kielletty. Huoltajat ovat korvausvelvollisia lastensa mahdollisesti aiheuttamista vahingoista ajoneuvoille.

Liikenne pihateillä

Ajoneuvolla ajo pihateillä ja käytävillä on kielletty välttämätöntä hälytys- ja huoltoajoa lukuun ottamatta. Talvella väärin pysäköidyt autot haittaavat myös lumen aurausta sekä pihateiden hiekoitusta. Asukkaat voivat ajaa ja pysäköidä autonsa piha-alueelle ainoastaan tavaran lastausta ja purkua varten. Mikäli jostain syystä piha-alueella joudutaan ajamaan, edellytetään erityistä varovaisuutta ja hidasta tilannenopeutta, koska pihoilla on leikkiviä lapsia.


Porrashuone ja hissi

Porrashuoneet hisseineen ovat kerrostalon eniten käytettyjä yhteiskäyttötiloja, jotka eivät kuitenkaan sovi kokoontumis- tai leikkipaikoiksi.

Paloturvallisuussyistä tavaroita ei saa säilyttää porrashuoneissa.

Porrashuoneiden ulko-ovissa on yleensä sähkölukot, joilla ne lukitaan yöksi. Sen jälkeen ovista kulkevan tulee huolehtia, että ovi lukkiutuu.

Talon järjestysmääräykset kieltävät tupakoinnin kiinteistön kaikissa yhteisissä tiloissa.


Varastot

Ulkoiluvälineille, kuten polkupyörille ja suksille, on kerrostaloissa omat säilytystilansa, usein myös lastenvaunuille.

Ulkoiluvälinevarasto ei ole leikkipaikka. Itse kunkin etu on huolehtia, että ovet ovat lukossa.

Kutakin asuntoa varten on erillinen irtaimistovarasto, jonka lukituksesta asukas itse huolehtii. Samoin, jos talossa on erilliset kylmäkellarikomerot, on asukkaan itse lukittava oma komeronsa. Kylmäkellarikomero ja irtaimistovarasto tulee siivota ainakin kerran vuodessa. Verkkokomeron eli irtaimistovaraston seiniä ei saa levyttää paloturvallisuussyistä.

Sisätiloissa ei saa säilyttää bensiiniä, kaasua tai muita palavia nesteitä.