Lahden Talojen vuosi 2023: “Suunnitelmallisella ja strategian mukaisella toiminnalla budjetoituun tulokseen”

Lahden Talot -konsernin tulos ja taloudellinen asema olivat tilikauden päättyessä hyvät. Strategiaan perustuvaa vahvaa asukaslähtöistä kiinteistökannan kehittämistä jatkettiin rakentamalla uutta, perusparantamalla olemassa olevaa sekä realisoimalla. Vastuullisuustyössä panostettiin erityisesti asiakastyytyväisyyteen, asumisen päästöjen vähentämiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä paikallisen työllisyyden tukemiseen.  

Sekä meillä Suomessa että maailmalla vuosi 2023 sisälsi paljon epävarmuustekijöitä talouden ja talouskasvun näkökulmasta. Yhtiön pitkäjänteinen työ kiinteistöomaisuuden, kannattavuuden ja talouden hoidossa sekä toiminnan jatkuva kehittäminen asiakaslähtöisesti varmistivat kuitenkin suunnitellun kehityksen.
– Lahden Talot -konsernin taloudellinen tulos on budjetoidun mukainen, kertoo Lahden Talojen toimitusjohtaja Sanna Karppinen.  

Rakentamisen volyymit romahtivat koko maassa 2023 ja vuoden loppua kohden näkymät synkentyivät myös alkavan vuoden osalta. Lahden Talot on kuitenkin jatkanut korjaus- ja uudisrakentamisen hankkeittensa toteuttamista suunnitelmien ja strategian mukaisesti. Keväällä 2023 alkoi jo toisen puukerrostalon rakentaminen Nelon kortteliin Svinhufvudinkatu 7:ssä. Kohde on vapaarahoitteinen puukerrostalo, jonka sijainti Vesijärvinäkymineen on erinomainen. Puu pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä, sillä se on raaka-aineena uusiutuvaa ja sitoo hiiltä itseensä. Puukerrostalojen rakentaminen tukee strategian mukaista vastuullisuustyötä, kuten myös Lahden kaupungin tavoitetta tarjota monimuotoista ja ilmeikästä rakennettua kaupunkiympäristöä asukkailleen. 

Myös olemassa olevan asuntokannan perusparantamista jatkettiin strategian mukaisesti. Syyskuussa 2023 Helkalankatu 1:ssä alkoi vuonna 1992 valmistuneen kerrostalon perusparantaminen. Lisäksi asuntojen ja kiinteistöjen kunnossapitoon panostettiin kunnostamalla lukuisia porras- ja piha-alueita ja remontoimalla asuntojen sisäpintoja. 
– Hyvällä hoidolla varmistamme asukkaiden viihtyvyyden ja huolehdimme lahtelaisten omaisuudesta. Perusparannusten ja korjausten myötä kiinteistöjen elinkaari pitenee, toteaa Karppinen. 

Tuotimme vastuullisesti hyvää lahtelaisille 

Lahden kaupungin asuntopolitiikan tavoitteena on, että jokaisella lahtelaisella on tarpeitaan ja maksukykyään vastaava koti. 
- Sen toteuttamisessa meillä on keskeinen rooli. Pyrimme osaltamme varmistamaan, että Lahdessa on tarvetta ja kysyntää vastaava asuntokanta, erityisryhmät huomioiden. Asuntojen saatavuus on myös tärkeä vetovoimatekijä kaupungille, sanoo Karppinen. 

Lahden Talot on tukenut alueen yritysten innovaatioita ja kilpailukykyä hankinnoillaan, keskittyen erityisesti paikallisiin toimialoihin kuten kiinteistöhuolto, rakentaminen, it-palvelut, rahoituspalvelut, ravitsemuspalvelut, kuljetuspalvelut sekä suunnittelu- ja arkkitehtipalvelut. Yhtiön palveluntuottajat työllistivät arviolta 330 henkilöä Lahden Talojen tehtävissä. 

Vastuullisuustyössä yhtiö on panostanut erityisesti asiakastyytyväisyyteen, asumisen päästöjen vähentämiseen, henkilöstön kouluttautumiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä paikallisen työllisyyden tukemiseen. Maaliskuussa julkaistiin Lahden Talojen ensimmäinen vastuullisuusraportti, joka on tehty GRI (Global Reporting Initiative) -standardin periaatteita mukaillen. 

Lahti-konsernin tavoitteiden mukaisesti Lahden Talot jatkoi vuonna 2023 tervettä sekä pitkäjänteistä ja ennustettavaa taloudenpitoa. Lahden Talot -konserni maksoi osinkoa omistajalle tämän asettaman tavoitteen mukaisesti 500 000 euroa tilikaudelta 2022. Konsernin suorat ja epäsuorat tuloutukset (konserniyhtiöiden kautta) Lahden kaupunkikonsernille vuonna 2023 olivat noin 14,9 miljoonaa euroa (energiamaksut, vesi- ja jätevesimaksut, jätemaksut, kiinteistöverot, korot, tontinvuokrat ja osinko).  

Konsernin vuoden 2023 luvut 

Konsernin taloudellinen kokonaiskäyttöaste oli tilikaudella keskimäärin 96,1 prosenttia (97,3 % v. 2022). 

Konsernin liikevaihto oli 58,2 miljoonaa euroa (57,2 Me v. 2022) ja se kasvoi noin 1,9 prosenttia.

Liikevoitto vuodelta 2023 on noin 4,9 miljoonaa euroa (14,6 Me v. 2022) ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 3,5 miljoonaa euroa (13,0 Me v. 2022). Luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin, koska konsernin kaikissa yhtiöissä muutettiin poistosuunnitelmaa tilikaudelle 2023. Rakennuksista ja rakennelmista on tehty 1.1.2023 alkaen 4,0 prosentin menojäännöspoistot aiemman 2,5 prosentin sijaan.  

Lahden Talot -konsernin tuloslaskelma ja tase 2023.  

 

Tiedotteet