Verkkosivuston käyttöehdot

Lahden Talojen käyttöehdot

Päivitetty 7.3.2022

Käyttämällä Lahden Talot Oy:n tai sen konserniyritysten (”Lahden Talot”) verkkosivustoja kuten www.lahdentalot.fi sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Verkkosivuston sisältämiin palveluihin voi liittyä myös erillisiä palvelukohtaisia käyttöehtoja. Tällöin näitä verkkosivuston yleisiä käyttöehtoja sovelletaan toissijaisesti.

Oikeus muutoksiin

Lahden Taloilla on milloin tahansa oikeus muuttaa sivustojen ja palvelujen sisältöä ja niiden saatavilla oloa tai lopettaa sivustojen julkaiseminen ja niillä olevien palvelujen tarjoaminen joko väliaikaisesti tai lopullisesti. Lahden Taloilla on myös oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja.

Immateriaalioikeudet

Kaikki sivustoilla ja palveluissa julkaistava aineisto on Lahden Talojen tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta, lukuun ottamatta kolmansien osapuolien tuottamia ja sivustoille mahdollisesti liitettyjä palveluja, kuten karttapalvelu. Lahden Talot pidättää kaikki oikeudet sivustoilla ja niiden sisältämissä palveluissa julkaistavaan aineistoon.

Sivustoilla ja palveluissa julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin verkkosivuihin.

Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä on sallittu, kun tiedon lähde mainitaan.

Käyttäjän vastuut

Verkkosivustolla voit rekisteröityä Lahden Talojen palvelukanavan käyttäjäksi ja hoitaa asumiseen liittyviä asioita sekä hankkia asumiseen liittyviä palveluita. Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelukanavaa näiden käyttöehtojen sekä palveluita koskevien erityisehtojen mukaisesti. Palvelukanavan käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Lahden Taloilla on oikeus sulkea käyttäjän käyttäjätili, mikäli käyttäjä toimii näiden ehtojen, Myyjien ehtojen tai hyvän tavan vastaisesti.

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna palvelukanavaan tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta palvelukanavaan tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.

Lahden Talot Oy:n vastuu palveluiden välittäjänä

Joissakin sivuston osissa (esim. Lahden Talojen palvelukanava) käyttäjä voi tilata maksullisia ja maksuttomia palveluita kolmansilta osapuolilta (”Myyjä”), mikäli hänellä on voimassa oleva vuokrasopimus Lahden Talojen kanssa, eikä häntä ole muusta syystä estetty käyttämästä palveluita (kuten toistuvasti maksamattomat laskut, tai Myyjien ehdoista johtuvat muut syyt).

Nämä käyttöehdot ovat sitovat ainoastaan käyttäjän ja Lahden Talojen välillä, eikä Lahden Talot ole sidottu Myyjien varausehtoihin tai muihin Myyjien ehtoihin. Varaamalla ja/tai tilaamalla palveluita palvelukanavan kautta käyttäjä sitoutuu hallinnoimaan varaamaansa ja/tai tilaamaansa palvelua itsenäisesti sekä sitoutuu näiden käyttöehtojen lisäksi Myyjien ilmoittamiin ehtoihin. Varauksen yhteydessä Myyjä voi toimittaa käyttäjälle varausvahvistuksen, jossa Myyjällä on oikeus ilmoittaa tarkemmat varaus- tai tilausehdot. Maksujen välittäminen toteutetaan maksunvälittäjien kautta.

Lahden Talot ei ole vastuussa Myyjien tarjoamista palveluista tai tällaisiin palveluihin liittyvistä seikoista kuten palveluiden sisällöstä, laadusta, takuusta tai muista ehdoista. Käyttäjän tulee esittää kaikkia palvelukanavan kautta varaamiansa ja/tai tilaamiansa palveluita koskevat reklamaatiot ja tiedustelut (kuten varatun palvelun peruminen tai ajan siirtäminen) suoraan Myyjälle.

Sivustoilla ja palveluissa voi olla linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille verkkosivustoille ja niillä oleviin palveluihin (esim. karttapalvelu). Tällaiset linkit ovat yksinomaan käyttäjiä varten tarjolle asetettuja palveluja eikä Lahden Talot vastaa näistä sivustoista, sivustojen sisällöstä tai sisällön oikeellisuudesta eikä myöskään ko. sivustoilla kerättyjen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.

Yhteystiedot ja yhteyspiste

Käyttäjät voivat ilmoittaa tekijänoikeuksia loukkaavasta tai muutoin sopimattomasta sisällöstä lain sähköisten viestintäpalvelujen mukaiseen yhteyspisteeseen: Lahden Talot Oy, Mariankatu 19 15110 Lahti, Puh. (03) 851 570, asuntojenvuokraus@lahdentalot.fi

Vastuunrajoitus

Sivustot ja palvelut toimitetaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Lahden Talot tekee parhaansa, jotta sivustot ja palvelut ovat saatavilla ja niitä voidaan käyttää keskeytyksettä ja virheettömästi, ja että niiden sisältämät aineistot ja tiedot ovat ajan tasalla ja paikkansa pitäviä. Lahden Talot ei kuitenkaan vastaa sivustojen ja palvelujen saatavuuden, käytön keskeytymisen tai virheellisyyden taikka niiden sisältämien aineistojen ja tietojen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Lahden Taloille.

Osa palvelukanavan kautta varattavista ja/tai tilattavista palveluista on ulkoisten palveluntarjoajien tarjoamia ja toteuttamia, eikä Lahden Talot vastaa palveluiden toteuttamisesta eikä mistään vahingoista, jotka aiheutuvat suoraan tai välillisesti käyttäjälle näiden Myyjien tarjoamista palveluista tai niiden käytöstä.

Tässä kohdassa olevat vastuunrajoitukset eivät ulotu soveltuvien kuluttajansuojalakien mukaisiin oikeuksiin, joita ei voi vastuunrajoituslausekkeilla rajoittaa.

Evästeiden käyttö

Lahden Talojen verkkosivustolla käytetään evästeitä sivuston käytön analysoimiseksi sekä käyttökokemuksen parantamiseksi. Lisätietoa evästeistä saat Lahden Talojen evästekäytännöistä.

Henkilötietojen käsittely

Joissakin sivuston osissa pyydetään antamaan henkilötietoja esim. asuntohakemuksen, vikailmoituksen, yhteydenottopyynnön, palvelukanavan tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä. Lahden Talot käsittelee henkilötietoja huolellisesti lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta. Kerättyjä tietoja talletetaan Lahden Talojen henkilörekistereihin, jolloin tietoja käytetään tietosuojaselosteissa määriteltyihin tarkoituksiin.

Mikäli käyttäjä käyttää palvelukanavaa kolmansien osapuolten palveluiden varaamiseen ja/tai tilaamiseen, käyttäjän henkilötiedot siirretään tarpeellisin osin myös Myyjän käyttöön. Myyjä vastaa tuolloin luovutettujen henkilötietojen käytöstä ja rekisterinpitäjän velvoitteista omalta osaltaan ja oman tietosuojaselosteensa mukaisesti.

Lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä ja Lahden Talojen tietosuojaselosteet löytyvät: Tietosuoja Lahden Taloilla.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Mikäli olet kuluttaja, voit saattaa riita-asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajalla on oikeus saattaa asia vireille myös Suomessa sijaitsevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa