Verkkosivuston käyttöehdot

Päivitetty 7.10.2019

Käyttämällä Lahden Talot Oy:n tai sen konserniyritysten (”Lahden Talot”) verkkosivustoa kuten www.lahdentalot.fi sitoudut noudattamaan näitä verkkosivuston käyttöehtoja. Verkkosivuston sisältämiin palveluihin voi liittyä myös erillisiä palvelukohtaisia käyttöehtoja. Tällöin näitä verkkosivuston yleisiä käyttöehtoja sovelletaan toissijaisesti.

Oikeus muutoksiin

Lahden Taloilla on milloin tahansa oikeus muuttaa sivustojen ja palvelujen sisältöä ja niiden saatavilla oloa tai lopettaa sivustojen julkaiseminen ja niillä olevien palvelujen tarjoaminen joko väliaikaisesti tai lopullisesti. Lahden Taloilla on myös oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja.

Immateriaalioikeudet

Kaikki sivustoilla ja palveluissa julkaistava aineisto on Lahden Talojen tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta, lukuun ottamatta kolmansien osapuolien tuottamia ja sivustoille mahdollisesti liitettyjä palveluja, kuten karttapalvelu. Lahden Talot pidättää kaikki oikeudet sivustoilla ja niiden sisältämissä palveluissa julkaistavaan aineistoon.

Sivustoilla ja palveluissa julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin verkkosivuihin.

Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä on sallittu, kun tiedon lähde mainitaan.

Yhteystiedot ja yhteyspiste

Käyttäjät voivat ilmoittaa tekijänoikeuksia loukkaavasta tai muutoin sopimattomasta sisällöstä lain sähköisten viestintäpalvelujen mukaiseen yhteyspisteeseen: Lahden Talot Oy, Mariankatu 19 15110 Lahti, Puh. (03) 851 570, asuntojenvuokraus@lahdentalot.fi

Vastuunrajoitus

Sivustot ja palvelut toimitetaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Lahden Talot tekee parhaansa, jotta sivustot ja palvelut ovat saatavilla ja niitä voidaan käyttää keskeytyksettä ja virheettömästi, ja että niiden sisältämät aineistot ja tiedot ovat ajan tasalla ja paikkansa pitäviä. Lahden Talot ei kuitenkaan vastaa sivustojen ja palvelujen saatavuuden, käytön keskeytymisen tai virheellisyyden taikka niiden sisältämien aineistojen ja tietojen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Lahden Taloille.

Linkit ja kolmansien osapuolten sisältö

Sivustoilla ja palveluissa voi olla linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille verkkosivustoille ja niillä oleviin palveluihin (esim. karttapalvelu). Tällaiset linkit ovat yksinomaan käyttäjiä varten tarjolle asetettuja palveluja eikä Lahden Talot vastaa näistä sivustoista, sivustojen sisällöstä tai sisällön oikeellisuudesta eikä myöskään ko. sivustoilla kerättyjen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.

Evästeiden käyttö

Lahden Talojen verkkosivustolla käytetään evästeitä sivuston käytön analysoimiseksi sekä käyttökokemuksen parantamiseksi. Lisätietoa evästeistä saat Lahden Talojen evästekäytännöistä.

Henkilötietojen käsittely

Joissakin sivuston osissa pyydetään antamaan henkilötietoja esim. asuntohakemuksen, vikailmoituksen, yhteydenottopyynnön tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä. Lahden Talot käsittelee henkilötietoja huolellisesti lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta. Kerättyjä tietoja talletetaan Lahden Talojen henkilörekistereihin, jolloin tietoja käytetään tietosuojaselosteissa määriteltyihin tarkoituksiin.

Lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä ja Lahden Talojen tietosuojaselosteet löytyvät: Tietosuoja Lahden Taloilla.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on oikeus saattaa asia vireille myös Suomessa sijaitsevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa.