Asunnon sisäänmuuttotarkastus

Sähköpostilinkki

Vuokrasopimuksenne astuessa voimaan teille lähetetään sähköpostilla linkki, josta aukeaa asunnontarkastuslomake.

Asunnontarkastuslomake

Pyydämme teitä sisään muutettuanne tarkastamaan asuntonne kunnon. Täyttäkää lomake havaintojenne pohjalta. Lomake tulee lähettää 10 vuorokauden kuluessa vuokrasopimuksen alkamisesta. Näin vältymme mahdollisilta erimielisyyksiltä poismuuttonne yhteydessä.

Yhteystiedot

Mikäli teillä ei ole sähköpostiosoitetta, ottakaa muuttaessanne yhteyttä ylläpitopalveluihin p. 03 851 570.

Mikäli teillä on huomautettavaa asuntonne kuntoon liittyen ja haluatte lähettää kuvia vioista, pyydämme lähettämään ne osoitteeseen palvelupiste@lahdentalot.fi.