Lahden Talojen Kotoilijoiden tietosuojaseloste

Laadittu 30.10.2019

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten keräämme ja käsittelemme asukaslähettiläs-kampanjaan osallistuvien ja valittujen henkilötietoja. Mikäli sinulla on kysymyksiä tietosuojaselosteeseen tai henkilötietojen käsittelyyn liittyen voit olla yhteydessä Lahden Talot -konsernin tietosuojavastaavaan: tietosuojavastaava@lahdentalot.fi.

1       Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot rekisteriasioissa

Lahden Talot Oy (y-tunnus 1108275-0)

Mariankatu 19, 15110 Lahti

Puh. 03 851 570

tietosuojavastaava@lahdentalot.fi

2      Mihin käyttötarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on löytää sopivia henkilöitä toiminaan Lahden Talojen asukaslähettiläinä ja käyttää asukaslähettiläiden tietoja Lahden Talojen markkinointiin. Tietojesi käsittely perustuu asukaslähettiläshakemukseen ja sopimukseen sekä markkinointiin käytettävien kuvien ja videoiden osalta suostumukseesi.

3      Millaisia henkilötietoja käsittelemme ja mistä keräämme tiedot?

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja asukaslähettiläiden valintaan ja toimintaan liittyen:

 • Nimi, ikä ja asuinpaikka
 • Yhteystiedot esim. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Perheenjäsenet
 • Valintaan liittyvät tiedot, kuten kuvaus itsestäsi ja tiedot kodistasi, kuten mikä on parasta kodissasi
 • Kotoilijana toimimiseen liittyvät tiedot esim. tarvittavat luvat
 • Valokuvat ja videotallenteet

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään ensisijaisesti sinulta itseltäsi Kotoilijahaun yhteydessä tai sen toiminnan aikana. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa.

4      Mille tahoille luovutamme tai siirrämme tietoja? Siirrämmekö tietoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Kotoilijoista kuvattuja videoita ja kuvia sekä Kotoilijoiden asumiseen liittyviä tarinoita käytetään Lahden Talojen markkinoinnissa, kuten Lahden Talojen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa esim. Facebook, Instagram.

5      Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Kotoilijahakemuksia säilytetään siihen saakka, kun kampanja on päättynyt ja valinnat on suoritettu. Valittujen Kotoilijoiden tiedot säilytetään sopimuksen voimassaoloajan. Luvat säilytetään viisi vuotta sopimuksen päättymisestä.

6      Oikeutesi rekisteröitynä tietojen käsittelyyn liittyen

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa.
  • Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.
 • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta tehtyyn tietojenkäsittelyn laillisuuteen.
 • Vastustamisoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista ja siirtämistä.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.