Jätteiden lajittelu

Kotitalousjätteet on toimitettava lajiteltuina kiinteistön jäteastioihin. Jätteiden syntymistä on tarkoituksenmukaista pyrkiä vähentämään. Jätteiden onnistunut lajittelu on kaikkien yhteinen etu, sillä se vähentää jätehuollon ja asumisen kustannuksia sekä ympäristön kuormitusta.

Jätekatoksissa on jäteastiat energiajätteelle, biojätteelle, sekajätteelle, kartongille, keräyspaperille, lasille ja metallille. Suurimmassa osassa kiinteistöjä on myös muovinkeräysastiat.

Kiinteistöjen jäteastiat on tarkoitettu vain päivittäisjätteille, ei esimerkiksi huonekaluille tai sähkö- ja elektroniikkalaitteille.

Näin lajittelet jätteesi

 

Tarkemmat tiedot jätehuollosta ja jätteiden lajittelusta löydät Salpakierto Oy:n sivuilta.

Salpakierto Oy:n palvelu- ja lajitteluneuvonta
p. 03 871 1710