Vuokranmaksu

Vuokranmaksun eräpäivä on aina kunkin
kuukauden 5. päivä. 

Vuokraa maksettaessa
on aina käytettävä viitenumeroa.

Vuokranmaksun viivästyessä lähetetään asiakkaalle maksukehotus. Maksukehotuksen muistutusmaksu on viisi euroa. Jos vuokranmaksu viivästyy, ota yhteyttä vuokravalvontaamme.

Jos vuokralainen ei maksa vuokraa eräpäivään mennessä, viivästysajalta peritään korkolain mukaista korkoa. Viivästyskoron perintä alkaa eräpäivän jälkeisestä päivästä. Mahdollinen maksusopimus ei vaikuta viivästyskoron perintään. Viivästyskorot laskutetaan kerran vuodessa.

Muut käyttökorvaukset

Vuokran yhteydessä peritään myös mahdolliset maksut saunasta, autopaikasta sekä muut käyttökorvaukset. Ellei niitä ole merkitty tilisiirtolomakkeeseen, on ne lisättävä sinne itse. Mikäli talossa on vesimittarit, vesi laskutetaan toteutuneiden kulutusten ja kustannusten perusteella kolmen kuukauden välein.

Saunamaksu 10,00 euroa
Autopaikka 12,00 euroa
Autokatospaikka 24,00 euroa
Autohallipaikka 38,00 euroa