Vuokrasopimuksen allekirjoitus

Sähköisen vuokrasopimuksen allekirjoitus

Lahden Talot Oy on ottanut käyttöön vuokrasopimusten sähköiset allekirjoitukset. Vuokrasopimuksen allekirjoittaminen edellyttää sähköpostiosoitteen sekä verkkopankkitunnusten käyttöä, joilla kirjaudutaan sähköiseen allekirjoituspalveluun.

Kun sähköinen vuokrasopimus liitteineen on allekirjoitettu, asiakirjatiedostot tulee tallentaa omalle työasemalle. Asiakirjatiedostot poistuvat Signomista automaattisesti 30:n vuorokauden kuluttua.

Mikäli asiakkaalla ei ole sähköpostiosoitetta eikä verkkopankkitunnuksia, vuokrasopimus allekirjoitetaan Lahden Talojen toimistolla. Tällöin molempien osapuolten tulee olla läsnä ja todistaa henkilöllisyytensä.

Liitteet

Vuokrasopimukseen tarvittavat liitteet tulee toimittaa Lahden Talojen toimistoon joko sähköisesti tai muulla asiakkaan haluamalla tavalla.

Liitteeksi tarvitaan kopiot seuraavista todistuksista:

Tulot

– työssäkäyvältä palkkatodistus työnantajalta tai viimeisin palkkalaskelma
– eläkkeensaajalta todistus bruttoeläkkeen määrästä
– työttömältä viimeisin ilmoitus päivärahan maksamisesta
– liikkeenharjoittajalta viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän tulonselvityslomake

Opiskelija

– opiskelijatodistus 18-vuotta täyttäneeltä

Armeija

– armeijan palvelutodistus

Verot

– viimeisin esitäytetty veroilmoitus yli 18-vuotiaalta hakijalta

Omaisuus

– selvitys varallisuudesta (rahastosijoitukset, osakesijoitukset, kiinteistöt tai muu varallisuus)
– käypä arvio omistusasunnosta/vapaa-ajan asunnosta
– todistus asuntolainoista