Tiedätkö, mistä vuokrasi muodostuu?

Asuminen haukkaa ison osan useimpien ihmisten tuloista joka kuukausi. Siksi on hyvä ymmärtää, mitä kaikkea oma vuokra pitää sisällään. Lahden Taloilla kodin vuokraan sisältyy hyviä etuja ja palveluita.

Koko maailmaa ja Suomea on puhuttanut pitkään inflaatio eli rahan arvon lasku ja kuluttajahintojen nousu. Se saa puntaroimaan myös omaa taloutta tarkemmin: mihin rahaa kuluu eniten ja missä mahdollisesti voisi tehdä säästötoimenpiteitä. Inflaation jyllätessä myös vuokriin kohdistuu korotuspaineita. Omien asumismenojen kasvaessa on ymmärrettävää, että oman vuokran suuruus voi mietityttää.

Meillä Lahden Taloilla vuokrataso pyritään aina pitämään alle yleisen markkinahintatason, sillä toimintamme ytimessä on tarjota järkevänhintaisia koteja. Isona vuokrataloyhtiönä tämä on meille mahdollista. Tarkistamme vuokrat kerran vuodessa, tammikuun 1. päivänä. Vaikka yleinen kustannustaso nousisi tämän jälkeen, vuokria ei koroteta kuin aikaisintaan vuoden päästä.

Järkevänhintaisia koteja

Asunnon vuokran muodostumisen lähempi tarkastelu auttaa ymmärtämään, mitä kaikkea se pitää sisällään. Lahden Talojen järkevänhintaisten kotien vuokra muodostuu kolmesta osasta:

  1. Pääomakulut pitävät sisällään muun muassa kiinteistön rakentamisesta aiheutuneita kuluja sekä kiinteistöveroista ja tonttien vuokrista aiheutuvia kuluja. Pääomakulujen osuus vuokrasta on pyöristettynä neljä euroa neliötä kohden, kokonaisvuokran ollessa pyöristettynä 13 euroa/neliö/kuukaudessa.
  2. Ylläpitokulut haukkaavat vuokrasta isoimman osan, kuusi euroa neliötä kohden kuukaudessa. Ylläpitokuluja aiheutuu kiinteistön päivittäisestä hoidosta, kuten siivouksesta, lämmityksestä, vesimaksuista, kiinteistösähköstä, pihojen aurauksista ja hiekotuksista.
  3. Korjauskulujen osuus vuokrasta on pyöristettynä kolme euroa/neliö/kuukausi ja siihen sisältyy esimerkiksi asuntojen pienempiä korjauksia. Myös esimerkiksi talon katon korjaaminen tai leikkialueiden huoltotoimenpiteet aiheuttavat korjauskuluja.

Vuokrilla ei rahoiteta Lahden Talojen kiinteistöjen perusparannus- tai uudiskohdehankkeita, vaan ne rahoitetaan aina lainoilla.

Vuokra-asumisessa on etuja

Lahden Talojen vuokra-asunnoissa asuminen on edelleen järkevähintaista. Harva tulee pohtineeksi, että Lahden Talojen vuokraan sisältyy paljon erilaisia etuja ja palveluita. Samanlaisia etuja ei välttämättä ole esimerkiksi omistusasunnon tai yksityisen vuokra-asunnon asukkaalla.

Kaupanpäälle tulevia etuja ovat muun muassa netti, lämpö, maksuton pesutuvan käyttö ja sopimuksesta riippuen myös vesimaksut sisältyvät vuokraan. Omistusasunnon omistaja maksaa näistä kaikista mahdollisesti erikseen yhtiövastikkeen ja mahdollisen lainalyhennyksen lisäksi.

Lahden Talojen asukkaat viettävät remontti- ja huoltovapaata elämää, sillä vuokralla asuessa remontit ja korjaukset eivät ole koskaan vuokralaisen vastuulla. Jos vaikkapa asunnon jääkaappi hajoaa, Lahden Talot korjaa tai vaihtaa sen, eikä siitä tule asukkaalle lisämaksua.

Vuokra-asuminen tuo turvaa ja pysyvyyttä. Lahden Talojen vuokra-asunnoissa saa asua pääsääntöisesti niin kauan kuin haluaa, ja vuokra pysyy ennallaan aina vuoden kerrallaan. Tämä tuo elämään turvallisuutta myös eurojen puolesta, kun oman talouden suunnittelu helpottuu.

Meillä kiinteistöistä pidetään hyvää huolta, sillä omistajana meille on tärkeää, että kiinteistömme pysyvät hyvässä kunnossa mahdollisimman pitkään. Tämä mahdollistaa asukkaillemme laadukkaan asumisen silloinkin, kun omat tulot ovat pienet.

_____________________

Blogin kirjoitti Lahden Talojen talousjohtaja Petri Juvonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blogi