Kohti vihreämpää asumista − Lahden Talojen kodit lämmitetään jatkossa ilman hiilidioksidipäästöjä

Lahden Talot otti ison harppauksen kohti ekologisempaa asumista tehdessään Lahti Energian kanssa sopimuksen Vihreästä lämmöstä.

Suomalaisten hiilidioksidipäästöistä 30 prosenttia tulee asumisesta. Jos omaa hiilijalanjälkeään haluaa merkittävästi pienentää, on kodin valinnalla ja erityisesti sen lämmitystavalla iso merkitys. Lahden Talot otti ison harppauksen kohti ekologisempaa asumista tehdessään Lahti Energian kanssa sopimuksen Vihreästä lämmöstä. Huhtikuun alusta alkaen kaikki Lahden Talojen kiinteistöt lämmitetään vihreällä lämmöllä eli CO₂-päästöttömällä kaukolämmöllä.

Hiilidioksidipäästötön lämmitys pienentää merkittävästi Lahden Talojen hiilijalanjälkeä. Vuonna 2020 Lahden Taloilta kertyi hiilidioksidipäästöjä sähkön ja lämmön osalta yhteensä 6 052 tonnia, josta lämmön osuus oli 4 182 tonnia. Vihreä lämpö saadaan uusiutuvasta energiasta, eikä siitä tule lainkaan hiilidioksidipäästöjä.
− Jo tänä vuonna hiilidioksidipäästöt tulevat pienenemään meillä arviolta 2 600 tonnia vihreän lämmön käyttöönoton myötä, sanoo Lahden Talojen ympäristöpäällikkö Elina Rantanen.
− Valtakunnallisesti asumisen hiilidioksidipäästöjen alentamiseen kohdistuu kokonaisuudessaan merkittäviä tavoitteita. Vihreän lämmön käyttöönotto nostaa Lahden Talot kiinteistöjen päästöttömien lämmittäjien vielä varsin harvalukuiseen joukkoon, sanoo Lahden Talojen toimitusjohtaja Jukka Anttonen.

Lahden Talot vastaa ympäristövastuullisilla valinnoilla myös asiakkaidensa toiveisiin. − Ympäristöarvojen merkitys on koko ajan kasvamassa yhteiskunnassamme ja myös oman kodin ympäristövaikutukset kiinnostavat yhä useampia. Haluamme vastata asiakkaidemme toiveisiin ja tarjota koteja, joissa vihreät valinnat näkyvät vahvasti, Anttonen sanoo.

Hyvää asumista pienellä jäljellä

Ympäristövastuullinen toiminta on osa Lahden Talojen strategiaa, ja yhtiö onkin panostanut pitkäjänteisesti vihreämpiin valintoihin koko toiminnassaan. − Isona toimijana kannamme suurta vastuuta omasta hiilijalanjäljestämme ja siksi olemme sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjämme koko toiminnassamme. Haluamme olla valtakunnallinen edelläkävijä päästöjen vähentäjänä. Vihreän lämmön käyttöönotolla ja muilla ympäristövastuullisilla valinnoilla tuemme lisäksi Lahtea Euroopan ympäristöpääkaupungin tavoitteissa, Anttonen sanoo.

Jo uusien asuntojen suunnitteluvaiheessa Lahden Talojen kodit suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi. Myös perusparannuskohteissa energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen lähtökohta. Kaikilla uudiskohteilla on A-energialuokan tunnus, joka on merkki parhaasta mahdollisesta energiatehokkuudesta. Uudiskohteiden katoilla toimivat aurinkopaneelit antavat energiaa esimerkiksi talojen viilentämiseen kesäaikaan. Led-lampuilla sekä laadukkailla ja kestävillä materiaalivalinnoilla puolestaan varmistetaan, että Lahden Talojen kodit kestävät hyvin kulutusta. Lahden Talojen asukkailla on myös mahdollisuus ajaa tuliterällä sähkökäyttöisellä yhteiskäyttöautolla edullisia ja ekologisia ajokilometrejä.

Viime vuonna Lahden Talot onnistui vähentämään asumisen hiilidioksidipäästöjä yhteensä 2 680 tonnia edelliseen vuoteen verrattuna. Nyt kun Lahden Talojen kotien lämmityksestä ei koidu enää hiilidioksidipäästöjä, on aika kääntää katse sähkön ja vedenkulutukseen minimointiin sekä jätehuoltoon. − Olemme ottaneet merkittävän askeleen päästöjen vähentämisessä, mutta työ ei lopu, vaan haluamme etsiä koko ajan uusia ratkaisuja kohti yhä ekologisempaa asumista, Rantanen sanoo.

Tiedotteet