Lahden Talojen positiiviset ilmastotalkoot jatkuvat: MiniMoi!-kilpailulla vähennetään asumisen päästöjä pitkäjänteisesti

Maailman ympäristöpäivän merkeissä Lahden Talot kannustaa myös muita kiinteistönomistajia pudottamaan hiilidioksidipäästöjä yhdessä asukkaiden kanssa.

MiniMoi!-kilpailu jatkaa Lahden Talojen työtä positiivisten ilmastotalkoiden merkeissä. Kilpailun tarkoituksena on vähentää asumisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä ja tukea Lahden kaupungin ja Lahden Talojen ympäristöstrategiaa. Kaikkiaan Lahden Talot on vähentänyt merkittävästi asumisesta syntyviä päästöjä, yhteensä 625 tonnia eli 4,72 prosenttia, tänä vuonna päästöjä vähennettiin 356 tonnia.

– Toteutamme kampanjan positiivisten ilmastotalkoiden kautta, näillä talkoilla tehdään hyvää itselle ja kukkarolle sekä myös tuleville jälkipolville, sanoo isännöintipäällikkö Matti Koskinen. Kilpailussa mukana olevat kiinteistöt ovat sellaisia, joihin on tehty normaaleja korjaus- ja käyttötoimenpiteitä. Kilpailun pääpaino on asukkaiden henkilökohtaisten kulutustottumusten muuttaminen valistamalla ympäristöystävällisempään suuntaan.

– Huomionarvoista tässä kilpailussa on se, että kaikki kiinteistöt kilpailevat itseään vastaan, joten välttämättä voittaja ei ole vähäpäästöisin, vaan omaa toimintaansa eniten parantanut kiinteistö, sanoo talotekninen asiantuntija Eero Kumpulainen.

Eniten prosentteina päästöindeksiään pudotettiin Lautamiehenkatu 4:ssä. Kiinteistön päästöindeksi laski 3,2 prosenttia. Voittajakiinteistössä asuva Milja Ristkari sanoo, että lähes 80-vuotiaana hänelle jätteiden lajittelu on itsestään selvää. – On hienoa, että nuoremmallekin väelle tämä on tärkeämpi asia ja että Lahden Talojen jakama viesti on kuultu. Maapallo ei kestä kaikkea. Nyt pitää päättää, millaisen maapallon jätämme lapsillemme. Ristkari itse sanoo huolehtivansa myös yhteisistä asioista ja mielellään siirtää pahvilaatikon oikeaan roska-astiaan, jos se on joltakin asukkaalta mennyt vahingossa väärään paikkaan. – Ja tietysti vielä litistän sen. Onhan meillä aina pikkuisen parannettavaa omissa toimintatavoissamme, Ristkari sanoo.

Kakkoseksi kilpailussa kiritti Lanssikatu 3-5, joka pudotti päästöindeksiään 2,6 prosenttia ja kolmannelle sijalle ylsi Helkalankatu 7, jossa indeksiä pudotettiin 2,2 prosenttia.

Uudelle kolmannelle kilpailukaudelle on suunniteltu muutosta, jossa päästöt olisi jaettu asukasmäärällä. – Asukkaan asumisesta syntyvä CO2-päästöluku on henkilökohtaisempi ja siten vaikuttavampi, perustelee Kumpulainen tulevaa muutosta.

Päästölaskennassa on huomioitu lämmitysenergian, kiinteistösähkön ja jätteen hiilidioksidipäästöt. Asumisen CO2-päästöistä lämmitys, vesi ja muu kulutus tuottaa noin 50 prosenttia päästöistä sekä sähkö, josta osa menee lämmitykseen, 34 prosenttia päästöistä. Kaikkiaan Sitran mukaan Suomessa asumisen osuus hiilijalanjäljestä on noin 25 prosenttia.

– Lahden Talot on Lahden seudulla suuri toimija, noin kymmenen prosenttia Lahden asukkaista asuu meillä. Sen vuoksi asumisen hiilijalanjäljen pienentäminen on meillekin tärkeä tehtävä, sanoo toimitusjohtaja Jukka Anttonen. Anttonen kannustaa muitakin kiinteistöomistajia vähentämään asumisen päästöjä. – Lahden Talot tekee tässä edistyksellistä yhteistyötä yhdessä asukkaiden kanssa. Avainasia on asukkaiden sitoutuminen. Kannustan kaikkia kiinteistöomistajia ja asukkaita minimoimaan omaa hiilijälkeään, Anttonen sanoo.

Lahden Taloissa esimerkiksi sekajätteen määrä on vähentynyt kilpailun aikana ja lajittelu on parantunut. Tällä hetkellä kuudesosa Lahden Talojen kohteista on pakkausmuovinkeräyksen pilotissa. Hanke laajenee heinäkuun alusta reippaasti ja silloin yli puolet kiinteistökohteista lajittelee myös muovijätteitä.

 

Tiedotteet