Lahden Talojen vuosi 2022: ”Vakaa talouskehityksemme mahdollisti investoinnit ja kehitystoimenpiteet haastavassa toimintaympäristössä”

Lahden Talot toteutti kaikki suunnitellut investointinsa ja kehitystoimenpiteensä vuoden 2022 aikana suurista ennakoimattomista haasteista huolimatta. 

Lahti-konsernin tavoitteiden mukaisesti Lahden Talot -konserni on jatkanut vuonna 2022 tervettä sekä pitkäjänteistä ja ennustettavaa taloudenpitoa ja kannattavuutta. − Lahden Talot -konsernin vakaa talouskehitys on mahdollistanut suunniteltujen investointien ja kehitystoimenpiteiden täysimääräisen läpiviennin vuonna 2022. Tilikauden tulokset olivat sekä konsernin että yksittäisten konserniyhtiöiden osalta budjetoidun mukaiset, osin sen ylittävä, sanoo Lahden Talojen toimitusjohtaja Jukka Anttonen.

Vuonna 2022 Lahden Talot jatkoi yhtiön strategiaan perustuvaa toiminnan uudistamista, jonka keskeisenä tavoitteena on asukaskokemuksen parantaminen ja asiakasarvon luominen. Yhtiö jatkoi vahvaa asukaslähtöistä kiinteistökantansa kehittämistä rakentamalla uutta, perusparantamalla olemassa olevaa kantaa sekä realisoimalla poistettavaa kantaa.

Turvallista asumista ja varautumisen vahvistamista

Ukrainan sota, korkojen voimakas nousu, kustannus- ja inflaatiokehitys, energiakysymykset sekä tavaroiden ja palvelujen saatavuus leimasivat merkittävästi vuotta 2022. Haastava maailmantilanne vaati myös Lahden Taloilta tilanteisiin sopeutumista. Vuosi toi Lahden Talojen palveluntuottajakumppaneillekin ylimääräisiä kustannuspaineita. Lahden Talot pyrki aktiivisen keskustelun ja joustavien ratkaisujen avulla osaltaan auttamaan sekä turvaamaan palveluntuottajakumppaneiden toiminnan jatkuvuutta.

Turvallisen asumisen vahvistaminen ja kehittäminen näkyi erityisen vahvasti Lahden Taloilla vuonna 2022. −  Varautumissuunnittelulla, riskienhallinnalla, määräaikaistarkastuksilla, koulutuksella sekä aktiivisella tiedottamisella varauduimme mahdollisiin turvallisuusuhkiin. Lahden Taloilla turvallista asumista vahvistetaan jatkuvalla kehitystyöllä, Anttonen sanoo.

Lahden Talot jatkoi asumisneuvontapalveluiden tuottamista yhdessä Lahden kaupungin kanssa rahoittamalla puolet palvelun kustannuksista. Palvelu on suunnattu kaikille lahtelaisille ja sen kautta on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa asumiseen sekä muun muassa vuokranmaksuun liittyvissä asioissa.

Uudiskohteita ja ympäristövastuullisempaa asumista

Lahden Talot jatkoi uudisrakentamisessa energiatehokasta ja hyvään laatutasoon tähtäävää rakentamista. Kaikki uudet hankkeet suunniteltiin ja toteutettiin energialuokka A:ssa. Valmistuneiden uustuotantokohteiden myötä Lahden Talot kasvatti myös oman sähköntuotannon määrää ja aurinkovoimaloita on tällä hetkellä yhteensä 14.  

Ensimmäisen puukerrostalon rakentaminen oli Lahden Talojen uusi aluevaltaus uudiskohderakentamisessa.  Svinhufvudinkatu 11:n puukerrostalo valmistui suunnitelman mukaisesti lokakuussa 2022. Puu pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä, sillä se on raaka-aineena uusiutuvaa ja sitoo hiiltä itseensä. Lisäksi puu on helposti kierrätettävissä. Svinhufvudinkatu 11 on opiskelijakohde. ­− Puukerrostalon rakentaminen tuki Lahden Talojen strategian mukaista ympäristövastuullisuuden ja vähähiilisyyden huomioimista. Uudiskohteemme tukevat myös Lahden kaupungin tavoitetta rakennetun kaupunkiympäristön monimuotoisuuden ja ilmeikkyyden osalta, Anttonen sanoo.

Uudet Lahden Talojen kerrostalot Jaksonkatu 3 ja 5 valmistuivat aikataulun mukaisesti marraskuussa. Jaksonkadun kohteissa Lahden Talot hyödynsi ensimmäistä kertaa näyttävää ympäristötaidetta muun muassa kiinteistöjen julkisivuissa. − Uudiskohteemme vastasivat kaikilta osin kysyntään. Laadukkaat kodit kohtuullisella hinnalla ja hyvällä sijainnilla vetävät asukkaita puoleensa myös Lahden ulkopuolelta. Kaikki uudiskohteemme kodit vuokrattiin nopeasti, Anttonen kertoo.

Lahden Talojen strategiaan sisältyy olemassa olevan asuntokannan perusparantamista. Metsolankatu 4:n perusparannus valmistui suunnitelmien mukaan joulukuussa. Metsolankadulla asuntojen kaikki pinnat uusittiin ja varustetaso nostettiin uudiskohteiden tasolle tuomalla asuntoihin esimerkiksi astianpesukoneet. Myös kylpyhuoneet remontoitiin täysin.

Lahden Talot -konsernin valmistuneiden investointien kokonaisarvo viime vuonna oli 29,4 miljoonaa euroa.

Lahden Talojen koteja suositellaan

Lahden Talojen strategian mukainen asukaskokemuksen parantaminen ja asiakasarvon luominen tuottivat hyviä tuloksia vuonna 2022. NPS-luku kehittyi positiivisesti ja asukaspysyvyys parani. − Olemme keskittyneet laadukkaiden, järkevänhintaisten ja turvallisten kotien tarjoamiseen. Olemme tehneet onnistuneita valintoja, josta osoituksena on yhtiön käyttöasteen hyvä kehitys tilikauden aikana, Anttonen sanoo.

Parempaa asukaskokemusta Lahden Talot on kehittänyt myös it-järjestelmien uudistamisella. Vuonna 2021 käynnistynyt yhtiön mittava investointi toiminnanohjausjärjestelmän uudistamiseen eteni täysipainoisesti vuonna 2022. Muita it-kehityshankkeita oli muun muassa henkilöstö- ja taloushallinnon järjestelmissä, asukkaille tarkoitetun sähköisen asukaskanavan jatkokehityksessä sekä yhtiön verkkosivujen uudistamisessa. Viime vuonna toteutettiin myös CC-asiakashallintajärjestelmähankkeen kilpailutus. Kaikilla it-kehitystoimenpiteillä Lahden Talot tavoittelee asukkailleen yhä helpompaa asiointia sekä sujuvampia prosesseja.

Osinkoa Lahden kaupungille 500 000 euroa

Lahden Talot -konserni maksoi osinkoa omistajalle tämän asettaman tavoitteen mukaisesti 500 000 euroa tilikaudelta 2021. Lahden Talot -konsernin suorat ja epäsuorat tuloutukset (konserniyhtiöiden kautta) Lahden kaupunkikonsernille vuonna 2022 olivat yhteensä 14 836 500 euroa (energiamaksut, vesi- ja jätevesimaksut, jätemaksut, kiinteistöverot, korot, tontinvuokrat ja osinko).

Konsernin vuoden 2022 luvut

Konsernin liikevaihto oli 57,2 miljoonaa euroa (56,1 me v. 2021), ja se kasvoi noin 1,9 prosenttia. Liikevoitto oli noin 14,6 miljoonaa euroa (14,5 me v. 2021). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 13,0 miljoonaa euroa (12,2 me v. 2021). Omavaraisuusaste nousi 30,3 prosenttiin (29,4 % v. 2021).

Lahden Talot -konsernin tuloslaskelma ja tase 2022.

Lahden Talot Oy:n hallitus on käsitellyt tilinpäätöksen kokouksessaan 31.1.2023.

 

Tiedotteet