Lahden Talot kertoo vastuullisuusraportissa laajasti vaikutuksistaan

Lahden Talojen ensimmäisessä vastuullisuusraportissa raportoidaan yhtiön vaikutuksia sosiaalisen, ympäristön ja taloudellisen vastuun osalta. Jatkossa Lahden Talot julkaisee raportin joka vuosi.

Vastuullisuusraportti kokoaa yhteen avoimesti ja läpinäkyvästi Lahden Talojen negatiiviset ja positiiviset vaikutukset ympäröivään maailmaan. Lahden Talojen tavoitteena on, että tiedot yhtiön vastuullisuustyöstä ovat jatkossa helposti ja luotettavasti saatavilla niin asukkaille, henkilöstölle ja sidosryhmille – koko yhteiskunnalle. Verkkoversiona julkaistu Lahden Talojen vastuullisuusraportti on tehty GRI (Global Reporting Initiative) -standardin periaatteita mukaillen. − Vastuullisuus on luonnollinen ja iso osa kaikkea toimintaamme. Johdamme vastuullisuuttamme muiden strategisten tavoitteidemme tapaan ja se näkyy vahvasti päivittäisissä toimenpiteissä. Raportti kokoaa yhteen koko vastuullisuustyömme, kertoo Lahden Talojen toimitusjohtaja Jukka Anttonen.

Vastuullisuus on yksi yhtiön toimintaa ohjaavista tärkeistä arvoista. Kaikkea Lahden Talojen toimintaa ohjaavat yhdessä laaditut arvot, joita ovat asukastyytyväisyys, vastuullisuus, työhyvinvointi ja tuloksellisuus. Vastuullisuusraportissa avataan, millaisia toimenpiteitä Lahden Talot tekee, jotta arvot näkyisivät kaikessa toiminnassa. − Vastuullisuustyössämme panostamme erityisesti asiakastyytyväisyyteen, asumisen päästöjen vähentämiseen, henkilöstön kouluttautumiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä paikallisen työllisyyden tukemiseen, sanoo Lahden Talojen ympäristöpäällikkö Elina Rantanen.

Lahden Talot tuottaa hyvää lahtelaisille

Vaikka vastuullisuusraportti on yhtiön ensimmäinen, on Lahden Taloilla tehty töitä vastuullisuuden eteen jo vuosia. Esimerkiksi kaikki uudiskohteet on suunniteltu ja toteutettu A-energialuokkaan. Olemassa olevaa asuntokantaa remontoimalla Lahden Talot on parantanut vanhempien kiinteistöjensä energiatehokkuutta sekä pidentänyt myös rakennuksiensa elinkaarta. Uudiskohteiden katoilta löytyy yhteensä jo 14 aurinkovoimalaa, joilla on kasvatettu oman sähköntuotannon määrää. Kaikki Lahden Talojen kiinteistöt lämpenevät päästöttömällä vihreällä lämmöllä. Tänä vuonna Lahden Talot rakensi ensimmäisen puukerrostalonsa. Puu on rakennusmateriaalina vastuullisempi valinta, sillä se on raaka-aineena uusiutuvaa ja sitoo hiiltä itseensä. Lahden Talot huomioi koko toiminnassaan strategiansa mukaisesti ympäristövastuullisuuden ja vähähiilisyyden.

Lahden Talot on iso työllistäjä Lahden alueella. Oma henkilöstö (36) ja yhteistyökumppanien kautta työllistetty (330) henkilöstö huolehtii yli 7 000 kodista ja kaikista vuokra-asumisen asioista.

Lahden Taloilla panostetaan niin asukkaiden kuin henkilöstön hyvinvointiin ja sen kehittämiseen. Esimerkiksi henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen suhtaudutaan kannustavasti, ja koko työuran mittaista jaksamista tuetaan sekä seurataan.

Yhtiö hoitaa talouttaan pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. − Vastuullisella ja tuloksellisella taloudenpidolla pidämme huolta asukkaidemme, työntekijöidemme ja omistajamme Lahden kaupungin eduista. Tähän tahdomme panostaa, Anttonen sanoo.

Lue Lahden Talojen vuoden 2022 vastuullisuusraportti.

Tiedotteet