Lahden Talot saavutti taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteensa

Tilinpäätös: Lahden Talojen liikevaihto ja tulos kasvoivat, lisää uusia palveluita.

Lahden Talot -konsernin vuoden tuloskehitys oli hyvä, kasvua oli sekä liikevaihdossa että tuloksessa. – Hyvään tuloskehitykseemme vaikuttivat positiivinen myynnin kehitys, investointien valmistuminen ja näiden seurauksena liikevaihdon kasvu. Myös kustannusten kehitys on ollut maltillista ja olemme onnistuneet asiakaspalvelutyössä, kertoo Lahden Talojen toimitusjohtaja Jukka Anttonen. 

Kilpailu vuokramarkkinoilla Päijät-Hämeessä on kiristynyt. Lahden Talot on vastannut kilpailuun uudistamalla brändi-ilmeensä, tehostamalla toimintaansa panostamalla markkinointiin ja nopeuttamalla vuokrausprosessin läpimenoaikoja sekä uudistamalla asuntokantaansa. 
– Tarjousten määrää on nostettu 14 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Kasvua tehtyjen vuokrasopimusten määrässä oli viime vuonna noin 10 prosenttia, Anttonen kertoo. 

Lisäksi Lahden Talot on kehittänyt myös asumisen palveluitaan. Uusina tuotteina ja palveluina yhtiö tarjoaa kalustettuja asuntoja ja yhteistyökumppani Aurio Hoiva tarjoaa hoivapalveluja Lahden Talojen asukkaille. Asiakaspalvelun monikanavaisuutta on parannettu muun muassa contact center -asiakaspalvelun käyttöönoton myötä.


Vuoden 2018 luvut

Konsernin liikevaihto oli 54,9 miljoonaa euroa (51,9 me/2017), ja se kasvoi noin 5,9 prosenttia.

Liikevoitto oli noin 16,2 miljoonaa euroa (14,7 me/2017).

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 13,8 miljoonaa euroa (12,0 me/2017). Omavaraisuusaste nousi 24,0 prosenttiin (19,0 % /2017).


Osinkoa Lahden kaupungille 470 000 euroa

Lahden Talojen hallitus hyväksyi tilinpäätöksen 29. tammikuuta.

Tuloksesta konserni varautuu maksamaan omistajalle Lahden kaupungille osinkoa 470 000 euroa. Lahden Talot -konsernin suorat ja välilliset hankinnat ja tuloutukset Lahden kaupunkikonsernille vuonna 2018 olivat noin 14,5 miljoonaa euroa sisältäen muun muassa ostot Lahti Energia Oy:ltä, Lahti Aqua Oy:ltä, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:ltä sekä tontinvuokrat, kiinteistöverot, osingot ja korot Lahden kaupungille. Oman henkilöstönsä lisäksi Lahden Talot työllisti palveluntuottajiensa kautta keskimäärin 164 henkilöä päättyneen vuoden aikana.


Suuri määrä uusia ja uudenveroisia asuntoja lahtelaisille

Vuonna 2018 valmistuneiden uustuotanto- ja perusparannusinvestointikohteiden arvo on yhteensä noin 23 miljoonaa euroa.

– Uudistamisen keskiössä Lahden Taloilla on turvallisten, laadukkaiden ja kohtuuhintaisten asumispalvelujen ylläpitäminen ja kehittäminen. Meillä on ollut viime vuosina rivakka uudistustahti ja tätä tahtia edelleen kiihdytetään, sanoo toimitusjohtaja Jukka Anttonen.

Ahtialan Rouvasmannin taloissa jatkettiin vuoden 2018 aikana mittavaa peruskorjaushanketta. III-vaiheessa joulukuussa valmistui 43 asuntoa, kaikkiaan Rouvasmannin perusparannuksissa on uusittu 160 asuntoa.

Torkon alueen III-vaiheeessa kesäkuussa valmistui 46 asuntoa. Kaikkiaan Torkossa on tehty 106 asuntoon sisätilojen perusparannus. 
Uudenpellonkadulle valmistui uustuotantona kesäkuussa 64 seniorikotia Launeen keskuspuiston viereen. Talo on lähes nollaenergiatalo.

Nastolan Pulteritiellä käynnistettiin 40 asunnon uustuotantokohde ja Nastolan Huokotiellä käynnistettiin 41 asunnon perusparannuskohde.

– Lisäksi Lahden Asunnot Oy on myynyt vuoden 2018 aikana kohteet Ainonkadulta, Onnelantieltä sekä Aittapellonkadulta, Anttonen kertoo.

Tavoitteen mukainen tuloskehitys antaa mahdollisuuden jatkaa vahvaa yhtiön kehittämistä. Vuonna 2019 käynnistyvien uustuotanto- ja perusparannuskohteiden investointien arvo on yli 30 miljoonaa euroa, summa on mittava valtakunnallisestikin mitattuna.


Turvallisen asumisen teemavuosi

Lahden Talot on panostanut vuonna 2018 turvallisen asumisen teemavuoteen. Lahden Talot on parantanut asumisturvallisuutta viime vuosina uusimalla alueopasteet, palokunnantaulut, turvallisuusohjeet ja pelastussuunnitelmat sekä kouluttamalla asukastoimikuntien jäseniä asumisturvallisuudesta ja järjestämällä asukkaille turvallisuusvalistusta.

Lahden Talojen asunnoissa on lisäksi tehty kuluneen vuoden aikana laajamittaiset radonmittaukset, sillä Lahti kuuluu korkeamman radonpitoisuuden alueisiin harjumaastonsa vuoksi. Lahden seudun kouluissa, päiväkodeissa, työpaikolla ja julkisissa tiloissa radonmittaukset ovat lain vaatimia, mutta asuntojen mittaaminen on vapaaehtoista. Suoritetuilla mittauksilla Lahden Talot on halunnut vastuullisesti varmistaa asukkaidensa asumisen turvallisuuden myös tältä osin.

Tiedotteet