Merkittävien panostusten vuosi 2020

Vuosi 2020 oli Lahden Taloille merkittävien panostusten vuosi. Lahden Talojen taloudellinen suorituskyky pysyi hyvällä tasolla ja sen ansiosta yhtiön hallituksen linjaamaa uudistumisstrategiaa pystyttiin viemään täysipainoisesti eteenpäin.

Lahden Talojen uudistumisstrategian mukainen kiinteistökannan kehittäminen jatkui laajana vuonna 2020. Kiinteistökantaa kehitettiin panostamalla uustuotantoon, jatkamalla perusparannusten tekemistä sekä myymällä kiinteistöjä. Myös Lahden Talojen brändityö jatkui uudistuslinjalla ja kaiken toiminnan keskiössä on hyvän asiakaskokemuksen tuottaminen.

− Yhtiömme talous eteni suunnitelman mukaan ja vakaa tuloskehitys antoi meille mahdollisuuden tehdä panostuksia, joiden avulla olemme kilpailukykyisiä myös tulevaisuuden vuokra-asuntomarkkinoilla.  Koronapandemian jälkeen toimintaympäristö tulee olemaan erilainen ja moniin vanhoihin toimintatapoihin ei ole paluuta. On tärkeää, että yritys hyödyntää muutostilanteiden suomat kehittämismahdollisuudet, jotta tuleva kilpailutilanne voidaan kohdata entistä vahvempana, sanoo Lahden Talojen toimitusjohtaja Jukka Anttonen.

Uudiskohteita rakennettiin ennätysmäärä

Vuosi 2020 oli uudiskohteiden investointien määrällä mitattuna Lahden Talojen historiassa ennätyksellinen: eri puolelle Lahtea rakennettiin yhteensä 300 uutta asuntoa. Uustuotantoinvestointien arvo ylitti 35 miljoonaa euroa. Laadukkaita ja järkevänhintaisia A-energialuokan asuntoja rakennettiin keskusta-alueelle Saimaankadulle, Rakokiven alueelle Vasaratielle sekä opiskelija-asuntoja Laatikkotehtaankadulle, Mukkula−Niemen uuden kampusraitin varrelle. Valmistuneista asunnoista 110 suunnattiin opiskelija-asumiseen.

− Uudiskohteidemme laatutaso ja energiatehokkuus ovat korkealla tasolla. Käytämme laadukkaita materiaaleja ja panostamme rakentamisen aikaiseen laadunvalvontaan. Uudiskohteiden kysyntä oli hyvää. Nostimme myös opiskelija-asumisen laatutasoa: asunnot ovat tilavia ja vastaavat tämän päivän opiskelijoiden tarpeita yhteistiloineen sekä yhteiskäyttöautoineen, Anttonen kertoo.

Koronapandemian vaikutukset toistaiseksi arvioitua lievemmät

Koronapandemia vaikutti myös Lahden Talojen talouteen, mutta sen vaikutukset ovat olleet toistaiseksi keväällä 2020 arvioitua lievempiä. Koronan vaikutukset alkoivat näkyä alkukeväällä 2020 ja ne ilmenivät aluksi ensisijaisesti Lahden Talojen liikeasiakkaiden toimintaedellytyksissä.
− Pyrimme kaikin keinoin löytämään ratkaisuja haastavaan tilanteeseen yhdessä liikeasiakkaidemme kanssa hakemalla kullekin yksilöllisesti soveltuvia järjestelyjä. Suurin osa liikeasiakkaistamme pääsikin näin vaikeiden aikojen yli ja pystyi jatkamaan vuokrasuhdetta kanssamme. Vuokrasuhteiden säilyttävä linja osoittautui siis hyväksi ja oikeaksi valinnaksi, Anttonen sanoo.

Lahden Talojen yksityisasiakkaiden kohdalla koronapandemian vaikutukset tulivat hitaammin esille.
− Asumisneuvontapalvelujen kysyntä on lisääntynyt, sillä korona on tuonut joidenkin asukkaiden taloustilanteisiin haasteita. Asumisneuvontamme auttaa erilaisissa taloushuolissa, muun muassa kartoittamalla heidän kokonaistilanteensa ja auttamalla tarvittaessa tukien hakemisessa tai vuokranmaksusuunnitelman tekemisessä. Olemme olleet erityisen ilahtuneita siitä, että asukkaat ovat usein ottaneet itse neuvontapalveluun yhteyttä, ennen kuin tilanne on kärjistynyt pahasti, Anttonen sanoo.

Koronapandemia nopeutti myös Lahden Talojen asiakaspalvelun siirtymistä sähköiseksi palveluksi.
− Korona mullisti maailmaa, mutta mennyt vuosi antoi meille myös mahdollisuuden kehittää yhtiön toimintaa muun muassa digitalisaation saralla. Myynnin asiakaspalvelun siirtäminen kokonaan sähköiseen toimintaympäristöön on tästä kehittämisestä hyvä esimerkki. Muutos tapahtui joustavasti ja asiakkaat ovat ottaneet sähköisen asiakaspalvelun pääsääntöisesti hyvin vastaan. Kehitystyö digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseksi jatkuu yhtiössä vahvana, Anttonen kertoo.

Asiakkaiden kiinnostus brändiä kohtaan kasvoi

Vuokra-asumisen suosio on ollut pitkään nousussa myös Lahdessa, jonka vuoksi myös asuntosijoittajien kiinnostus Lahtea kohtaan on pysynyt vahvana ja osaltaan kiristänyt vuokra-asuntomarkkinoiden kilpailua. Haastavasta kilpailutilanteesta huolimatta Lahden Talot on vahvalla brändi- ja markkinointityöllä onnistunut lisäämään asiakkaiden mielenkiintoa Lahden Taloja kohtaan. Tästä hyvänä osoituksena on vuokra-asuntohakemuksien lisääntynyt määrä kuluneen vuoden aikana.

Lahden Talot arvioi, että vuokra-asumisen suosio jatkaa kasvuaan Lahdessa myös lähivuosina.

Ympäristövastuullisuus vahvasti mukana toiminnassa

Lahden Talot panosti merkittävästi ympäristövastuullisuuteen useissa eri hankkeissa vuonna 2020. Esimerkiksi kaikilla Lahden Talojen uudiskohteilla on A-energialuokan tunnus, joka kertoo rakennuksen parhaasta mahdollisesta energiatehokkuudesta. Uudiskohteisiin rakennettiin myös aurinkopaneelivoimalat, joiden tuottamaa sähköä käytetään paikallisesti muun muassa rakennuksen viilentämiseen ja talotekniikkaan. Yhteensä Lahden Taloilla on tällä hetkellä jo 11 aurinkopaneelivoimalaa eri puolilla Lahtea.

Lahden Talot oli mukana tukemassa myös luonnon monimuotoisuutta, kun mehiläisille tarjottiin rauhallinen pesintäpaikka Timonkatu 5:n pihasta. Hollolankatu 3:n asukkaita puolestaan innostettiin kaupunkiviljelyyn tuomalla viljelylaatikot talon pihalle. Lisäksi Lahden Talot jatkoi hyvää ja pitkäjänteistä yhteistyötä asukkaidensa kanssa muun muassa MiniMoi! -kilpailussa, jolla onnistuttiin vähentämään asumisen CO2-päästöjä merkittävästi.

Lahden Talot myös valmistautui osallistumaan omalta osaltaan Lahden ympäristöpääkaupunkivuoteen 2021.

Katso videolta lisää ympäristövastuullisesta toiminnastamme.

Konsernin vuoden 2020 luvut

Liikevaihto 54,6 miljoonaa euroa (2019 56,1 Me)
Liikevoitto 16,5 miljoonaa euroa (2019 15,9 Me)

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 14,3 miljoonaa euroa (2019 13,6 Me).
Lahden Talot -konsernin omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 27,2 prosenttia (2019 25,7 %).

Lahden Talojen hallitus hyväksyi tilinpäätöksen 26.1.2021. Tuloksesta konserni varautuu maksamaan omistajalle Lahden kaupungille osinkoa 500 000 euroa.

Lahden Talot -konsernin suorat ja välilliset hankinnat ja tuloutukset Lahden kaupunkikonsernille mukaan luettuna maksetut osingot vuonna 2020 olivat yhteensä noin 13,5 miljoonaa euroa.

Lahden Talot -konsernin kokonaistyöllistämisvaikutus vuonna 2020 koko- ja osa-aikatöissä oli 543 henkilöä. Näistä Lahden Talot Oy:n palveluksessa työskenteli 36 henkilöä ja Lahden Talojen eri palveluntuottajien palveluksessa 507 henkilöä (mm. kiinteistöhuolto, huoneistokorjaus- ja tarkastustoiminta, kiinteistösiivous, jätehuolto, rakentaminen, korjaus sekä niihin liittyvät suunnittelupalvelut).

 Lahden Talot -konsernin tuloslaskelma ja tase 2020.

Tiedotteet