Vahvan strategisen uudistumisen ja kehittämisen vuosi 2019

Vakaa taloudellinen kehitys on mahdollistanut Lahden Talojen mittavat investoinnit ja kehitystyön täysipainoisesti

Lahden Talojen vuosi 2019 oli vahvojen panostusten ja kehitystoimenpiteiden vuosi. Strategiset investoinnit saatiin vietyä suunnitelmallisesti eteenpäin, samalla Lahden Talojen pari vuotta sitten aloitettua brändityötä jatkettiin ja vahvistettiin.

–Asuntomarkkinoiden trendi, jossa omistamisen merkitys on vähentynyt, vaikuttaa meihinkin. Asunto ei saa tänä päivänä myöskään olla este esimerkiksi työn perässä muuttamiselle. Palvelukonseptissamme laatustandardit vastaavat nykyisten ja tulevien asukkaiden tarpeisiin ja asumisessa haluamme tarjota asukkaalle sellaista sisältöä, mitä tänä päivänä asumiselta odotetaan. Esimerkiksi viihtyisät yhteiset tilat ja toimivat piha-alueet lisäävät asukastyytyväisyyttä ja tukevat yhteisöllisyyttä. Asumiselta odotetaan omistusmuodosta riippumatta tasokkuutta ja toimivuutta, sanoo Lahden Talojen toimitusjohtaja Jukka Anttonen.

Anttonen uskoo, että erityisesti uudis- ja perusparannuskohteista tehty viestintä ja markkinointi kertovat asukkaille Lahden Talojen vahvasta kehittämisen tahdosta. –Kuuntelemme jatkossakin asukkaiden palautteita ja kehitämme toimintaamme nimenomaan asukasta varten.

Kolmen uudiskohteen rakentaminen alkoi vuonna 2019

Lahden Talot aloitti uudiskohteen rakentamisen Lahden keskusta-alueelle toukokuussa. Saimaankatu 29:ään nousee kaksi seitsemänkerroksista A-energialuokan kerrostaloa. Näissä on yhteensä 110 asuntoa. Ensimmäinen talo valmistuu jo loppukesästä 2020. – Keskusta-alueelle kohdistuu jatkuvasti vuokra-asuntojen kysyntää ja haluamme tarjota kohtuuhintaista, laadukasta ja ekologista vuokra-asumista myös sinne.

Myös opiskelija-asuntojen asuntokantaa uudistetaan reippaassa tahdissa. Kesäkuussa 2019 Lahden Talot aloitti Laatikkotehtaankadulla uusien opiskelijatalojen rakennustyöt. Kampusraitin varrelle tulee kaksi toisiinsa kytkettyä viisikerroksista A-energialuokan opiskelijataloa, joihin tulee yhteensä 110 asuntoa. Opiskelijatalot valmistuvat vuoden 2020 lopulla.

Lahden Talot on panostanut vahvasti myös Rakokiven kehittämiseen. Kesäkuussa 2019 Pulteritielle valmistui 40 asunnon kerrostalo. Parhaillaan rakennetaan kahta viisikerroksista A-energialuokan kerrostaloa Rakokiven Vasaratielle, joihin valmistuu yhteensä 80 asuntoa. Vasaratien kohteet valmistuvat 2020 loppuun mennessä.

–Uudiskohteiden rakentaminen on osa Lahden Talojen mittavaa kehitys- ja investointiohjelmaa, jonka myötä rakennuskantaa uudistetaan ja perusparannetaan järjestelmällisesti myös tulevina vuosina. Vuonna 2019 aloitettujen uusinvestointien arvo on yli 35 miljoonaa euroa, Anttonen sanoo.

Perusparannuskohteissa päivitetään asuntoja 2020-luvulle

Perusparannustyöt jatkavat Lahden Talojen uudistuslinjan mukaista kiinteistökannan kehittämistä, perusparannustöitä on vuoden 2019 aikana tehty kolmessa eri kohteessa. Kuriirinkadun ja Alokkaankadun rivitalokohteissa laajat perusparannustyöt valmistuivat joulukuussa 2019. Männistönrinteenkadun remontti valmistui joulukuun lopussa 2019.

Lahden Talot käynnisti vuonna 2019 myös laajan lattiapinnoiteprojektin, jossa valituissa kohteissa lattiapinnoitteet uudistetaan. Lähes 200 asunnon vanhat lattiapinnoitteet korvataan tyylikkäällä vinyylilankulla.

Lahden Talojen kiinteistökantaa kehitettiin myös myymällä kolme kiinteistökokonaisuutta Ahtialan, Rakokiven ja Kiveriön asuinalueilta. Myytävät asuintalot olivat kaikki vuokrauskäytössä. Kaupat tehtiin uusien omistajien kanssa elo- ja marraskuussa.

Lahden Talot jatkaa uudistuslinjaansa myös vuoden 2020 aikana. – Jatkamme brändityötä ja palvelujen kehittämistä sekä investointeja, teemme Lahden Taloja ja palveluitamme sekä kohteitamme tunnetuksi. Lahden Talojen tuotteet ja palvelut ovat menneet hyvin kaupaksi. Koen, että uudistustyömme on vienyt meitä oikeaan suuntaan, Anttonen linjaa.

Konsernin vuoden 2019 luvut

Liikevaihto 56,1 miljoonaa euroa (2018 54,9 me)
Liikevoitto 15,9 miljoonaa euroa (2018 16,2 me)
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 13,6 miljoonaa euroa (2018 13,8 me)
Lahden Talot -konsernin omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 25,7 prosenttia (v. 2018 24,0 %).

Lahden Talojen hallitus hyväksyi tilinpäätöksen 28. tammikuuta. Tuloksesta konserni varautuu maksamaan omistajalle Lahden kaupungille osinkoa 500 000 euroa.

Lahden Talot -konsernin suorat ja välilliset hankinnat ja tuloutukset Lahden kaupunkikonsernille 2019 ovat yhteensä noin 14,3 miljoonaa euroa.

Lahden Talot -konsernin kokonaistyöllistämisvaikutus vuonna 2019 oli 295 henkilöä. Näistä Lahden Talot Oy:n palveluksessa työskenteli keskimäärin 36 henkilöä ja Lahden Talojen eri palveluntuottajien palveluksessa 259 henkilöä (mm. kiinteistöhuolto, huoneistokorjaus- ja tarkastustoiminta, kiinteistösiivous, jätehuolto, rakentaminen, korjaus sekä niihin liittyvät suunnittelupalvelut).

Lahden Talot -konsernin tuloslaskelma ja tase 2019

Tiedotteet