Toiminnan uudistamisen ja ympäristövastuullisuuden vuosi 2021

Lahden Talojen talous kehittyi odotetusti

Lahden Talot jatkoi vuonna 2021 strategiansa mukaista toimintansa kehittämistä. Useilla eri kehityshankkeilla jatkettiin paremman asiakaskokemuksen rakentamista. Ympäristövastuullisuus kulki vahvasti mukana kaikessa Lahden Talojen toiminnassa. Konsernin taloudellinen suorituskyky pysyi hyvällä tasolla mahdollistaen kehitysohjelman täysipainoisen läpiviennin.

Kiinteistökantaa kehitettiin ympäristövastuullisemmaksi

Lahden Talojen uudistusstrategian mukaista kiinteistökannan kehittämistä jatkettiin vuonna 2021. Panostuksia tehtiin niin uudistuotantoon kuin perusparannuksien ja huoneistokorjauksien tekemiseen.

Koko kiinteistökannan kehittämistä ohjaa vahvasti strategian mukainen ympäristövastuullisuuden ja vähähiilisyyden huomioiminen kaikessa Lahden Talojen toiminnassa.  − Haluamme rakentaa laadukkaita, materiaalivalinnoiltaan aikaa kestäviä ja energiatehokkaita koteja järkevään hintaan. Myös perusparannuksissa edistämme muun muassa kiinteistöjen energiatehokkuutta, Lahden Talojen toimitusjohtaja Jukka Anttonen sanoo.

Keväällä 2021 alkanut Jaksonkadun uudiskohteen rakentaminen, kahden kerrostalon kokonaisuus, käynnisti uutta aikakautta Lahden Talojen rakentamisessa. Valmistuessaan kerrostalojen julkisivuissa nähtävä ympäristötaide kehittää koko radanvarren kaupunkikuvaa merkittävästi. − Haluamme Lahden Taloilla tuoda jatkossa rakentamiseen enemmän moni-ilmeisyyttä ja arkkitehtuurista ulottuvuutta. Myös ARA:n laatutavoitteissa korostetaan toimivaa, viihtyisää sekä taloudellista ja kestävää yhdyskuntarakennetta. Tämänkaltainen ympäristötaide antaa meille siihen hyvän mahdollisuuden, Anttonen kertoo.

Kohti hiilineutraalimpia koteja vie myös Lahden Talojen puukerrostalohanke Svinhufvudinkadulla, jonka rakentaminen alkoi syksyllä 2021. Kyseessä on ARA:n erityisryhmien asuntokohde, jonka 55 asuntoa suunnataan opiskelija-asumiseen.

Kivakatu 2:n 60 asunnon uudiskohde valmistui kesällä 2021. Kyseessä on laadukas A-energialuokan talo, jonka katolle on sijoitettu mm. aurinkovoimala. Voimala on järjestyksessä Lahden Talojen yhdestoista. Perusparannuskohde osoitteessa Metsolankatu 2 valmistui joulukuussa 2021. Kohteeseen valmistui 36 täysin uudistettua asuntoa.

Asiakaspalvelu keskiössä

Lahden Taloilla vahvistettiin vuokra-asumisen palveluita usealla tavalla. Asukkaiden sähköinen palvelukanava lanseerattiin syksyllä 2021. Asukaskanava mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman tavoitettavuuden ja palvelujen laajan sisällöntuotannon. Palvelukanavan kautta asukas voi helposti ja nopeasti hoitaa asumiseen liittyviä asioita, kuten vaikkapa autopaikan varauksen.

Myös henkilökohtaista asiakaspalvelua vahvistettiin syksyn aikana. Lahden Talot tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen asiointiin nyt keskustan palvelupisteellä, joka sijaitsee Lahden Palvelutorilla Kauppakeskus Triossa. Palvelutorille sijoittuvat myös Lahden Talojen ja Lahden kaupungin yhteisesti tuottamat asumisneuvontapalvelut. − On tärkeää, että tarjoamme erinomaiset sähköiset asiointipalvelut asukkaillemme, mutta asioita voi hyvin hoitaa myös kasvokkain Palvelutorilla, Anttonen sanoo.

Lahden Talojen asukkaat saivat myös merkittävän uuden asumisedun – yhteiskäyttöauton. Lahden Talojen asukkaat sekä LABn ja LUTn opiskelijat ja henkilökunta saavat nauttia täyssähköautolla helposta, edullisesta ja ympäristöä säästävästä tavasta liikkua

Lahden Talojen pitkäaikaisten asukkaiden palkitsemisohjelma uudistui. Lahden Talot palkitsee asukkaansa kahden, viiden, kymmenen ja viidentoista vuoden asumisen jälkeen muu muassa tukemalla kodin kalustehankintoja tai pieniä remontteja.  Lahden Talot on toiminnassaan sitoutunut vahvasti toimialan järjestöjen laatiman hyvän vuokratavan mukaiseen malliin.

Kohti vieläkin parempaa asiakaskokemusta kuljettiin myös Lahden Talojen markkinoinnissa. Niin ilmettä kuin sisältöjä muokattiin selkeimmiksi ja käyttäjäystävällisemmiksi.

Panostuksia sisäiseen kehitykseen

Sisäisistä kehitystoimenpiteistä yhtiön toiminnanohjausjärjestelmän uudistamishanke käynnistyi täysipainoisesti tilikauden aikana. Hankkeessa kehitetään avointen rajapintojen it-infrastruktuuria, joka mahdollistaa tiedonhallinnan toiminnallisen integraation ja tarvittavien sovellusten joustavan käytön ja yhteensopivuuden. Myös yhtiön taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon järjestelmiä uudistettiin tilikauden aikana.

Koronapandemian jatkuessa etätyön osuus tehdystä työajasta on edelleen kasvanut ja etätyö on vakiintunut merkittäväksi osaksi Lahden Talojen arkea.  Vastapainoksi työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tukemiseen on panostettu monin eri tavoin.

Pienellä jäljellä – suurella sydämellä

Lahden kaupungin Euroopan ympäristöpääkaupunkivuosi näkyi vahvasti myös Lahden Talojen panostuksissa ympäristön hyväksi. Isoin harppaus kohti hiilineutraalia asumista tehtiin, kun Vihreä Lämpö otettiin käyttöön huhtikuun alussa. Siitä lähtien Lahden Talojen kodit ja kiinteistöt ovat lämmenneet täysin päästöttömällä kaukolämmöllä. Asukastoimikunnille jaettiin tietoa ympäristöpääkaupunkivuoden tapahtumista eri tapahtumissa ja asukkaita aktivoitiin kampanjoin muun muassa pihaviljelyn ja puuistutusten muodossa. Lahden Talot teki myös aktiivista yhteistyötä Lahden hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskuksen kanssa.

Lahden Talot oli jälleen mukana pelastamassa pörriäisiä ja suojelemassa luonnon monimuotoisuutta. Vuoden 2020 kesän menestyksekäs mehiläispesäkokeilu sai Lahden Talot lisäämään pesien määrää kesällä 2021, ja kerrostalojen pihoille tuotiin yhteensä kuusi mehiläispesää.

Asumisen päästöjen vähentämistä tuettiin tuttuun tapaan MiniMoi! -kilpailulla, jossa Lahden Talojen asukkaat kilpailivat siitä, mikä kiinteistö tiputti eniten asumisen hiilidioksidipäästöjä vuoden mittaisen kilpailukauden aikana. Asumisen päästöjen vähentämistä on tuettu onnistuneesti asukaskampanjoilla jo useamman vuoden ajan.

Työsuhdepolkupyörillä Lahden Talot teki hyvän teon niin henkilöstölleen kuin ympäristölle. Nyt jokaisella työntekijällä on mahdollisuus saada polkupyörä käyttöönsä joko sähköavusteisena tai ilman sitä.

Konsernin vuoden 2021 luvut

Tilikauden liikevaihto oli 56,1 miljoonaa euroa ja se kasvoi 2,7 prosenttia. Liikevoitto oli noin 14,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 12,2 miljoonaa euroa. Tulokset olivat sekä konsernin että yksittäisten konserniyhtiöiden osalta tavoitteiden mukaiset.

Lahden Talot -konsernin suorat ja epäsuorat tuloutukset Lahden kaupungille vuonna 2021 olivat 14 556 000 euroa (energiamaksut, vesi- ja jätevesimaksut, jätemaksut, kiinteistöverot, korot, tontinvuokrat ja osinko).

Lahden Talot -konsernin työllistämisvaikutus vuonna 2021 oli yhteensä 425 henkilöä käsittäen oma henkilöstön sekä palveluntuottajien palveluksessa olleen henkilöstön.

Lahden Talot Oy:n hallitus on käsitellyt tilinpäätöksen 25.1.2022 pitämässään kokouksessa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa omistajalle Lahden kaupungille jaetaan 500 000 euroa.

Lahden Talot -konsernin tuloslaskelma ja tase 2021.

Tiedotteet