Lahden Talot mukana Häme21-valmiusharjoituksessa: ”Meillä on vahva halu kehittää asumisturvallisuutta”

Lahden Taloilla turvallisen asumisen eteen tehdään paljon töitä. Riskienhallinnalla, suunnittelulla, määräaikaistarkastuksilla, aktiivisella tiedottamisella sekä turvallisuus- ja poistumisharjoituksilla varaudutaan erilaisiin poikkeustilanteisiin.

Osana asumisturvallisuuden kehittämistyötä Lahden Talot järjestää turvallisuus- ja poistumisharjoituksen keskiviikkona 10.11. yhdessä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) ja Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen (PHPELA) kanssa. Tällöin Linnunlaulun palvelukeskuksessa osoitteessa Toritie 10 järjestetään poistumisharjoitus, joka on suunnattu erityisesti palvelukeskuksen henkilökunnalle. Harjoitus on osa aluehallintoviranomaisen johtamaa Häme21-valmiusharjoituksen kokonaisuutta. − Kohteessa asuu paljon ikääntyneitä asukkaita, joista läheskään kaikki eivät pysty osallistumaan harjoitukseen, mutta on erittäin tärkeää, että palvelukeskuksen henkilökunta osaa toimia oikein mahdollisissa kriisitilanteissa. Asukkaiden rajoittuneen toimintakyvyn vuoksi myös meillä Lahden Taloilla on kiinteistönomistajina erityisen suuri vastuu asukkaiden turvallisuudesta. Asumisen on oltava turvallista kaikissa tilanteissa ja sitä pitää jatkuvasti kehittää, kertoo Lahden Talojen toimitusjohtaja Jukka Anttonen.

− Järjestettävä harjoitus on erittäin tärkeä ja on hyvä, että harjoitusta on suunniteltu yhteistyössä PHHYKY:n, Lahden Talojen ja Lahden kaupungin sekä Pelastuslaitoksen kanssa. Poistumisharjoituksesta saatavia kokemuksia ja oppeja voidaan jatkossa hyödyntää muissakin hyvinvointiyhtymän toimipisteissä, sanoo ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toimialajohtaja Anu Olkkonen-Nikula.

Poistumisharjoituksen lisäksi Linnunlaulun palvelukeskuksen pihalla järjestetään alkusammutusharjoitus, jossa henkilökunta pääsee treenaamaan ja oppimaan sammutustaitoja. − Alkusammutus on tärkeä taito. Parhaassa tapauksessa sillä vähennetään niin henkilö- kuin omaisuusvahinkoja, sanoo Lahden Talojen isännöintipäällikkö Matti Koskinen.

Lahden Talot on ollut aktiivinen viranomaisyhteistyön kehittämisessä. − Alkukesällä tapahtuneen huoneistotulipalon jälkeen huomasimme tarpeen kehittää Lahden Talojen ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Niinpä kutsuimme Lahden kaupungin, PHHYKY:n ja PHPELA:n viranomaisia saman pöydän ääreen. Kokoontuminen kannatti ja asumisturvallisuus otti askelia eteenpäin, Koskinen kertoo.

Asumisesta turvallisempaa yhdessä asukkaiden kanssa

Koskisen mukaan turvallisuuteen ja valmiuteen liittyvät harjoitukset ovat hyviä opinpaikkoja Lahden Taloille ja heidän kiinteistöjensä käyttäjille, sillä niiden avulla asumisturvallisuutta päästään kehittämään paremmaksi. Häme21-valmiusharjoitukseen sisältyvä turvallisuus- ja poistumisharjoitus ei ole Lahden Talojen historiassa ensimmäinen, vaan vastaavia harjoituksia on tehty jo aiemminkin.

Lahden Talot panostaa asumisturvallisuuteensa myös usealla muulla tavalla. Lahden Talot on muun muassa uusinut kiinteistöjensä alueopasteet, palokunnantaulut, turvallisuusohjeet ja pelastusohjelmat, minkä lisäksi asukasaktiiveja koulutetaan väestönsuojanhoitajan ja turvallisuuspäällikön tehtäviin. Aktiivinen asukastiedottaminen on tärkeä keino lisätä asukkaiden riskitietoisuutta.
− Asumisturvallisuutta on ylläpidettävä yhdessä asukkaiden kanssa. Kiinteistönomistajina meillä on iso vastuu, mutta iso vastuu on myös asukkailla itsellään. Siksi yritämme aktiivisesti tiedottaa ja muistuttaa vaaranpaikoista. Esimerkiksi nyt iltojen pimetessä ja joulun lähestyessä moni ottaa kynttilät esiin, ja on meidän aikamme taas muistutella kodin paloturvallisuudesta, Koskinen sanoo.

Tiedotteet