Lahden Talot panostaa kiinteistöjensä energiatehokkuuteen

Lahden Talot on mukana CANEMURE-hankkeessa, jolla etsitään erilaisia kustannustehokkaita ratkaisuja asumisen energiankulutukseen ja ilmastopäästöihin. Energiatehokkaimmilla kiinteistöillä säästetään niin luontoa kuin euroja.

− Meille ympäristön hyväksi toimiminen on sydämen asia ja haluamme aidosti pienentää asumisen hiilidioksidipäästöjä. Ympäristöä huomioivilla ratkaisuilla teemme kiinteistöistämme energiatehokkaampia ja samalla saavutamme myös kustannussäästöjä, sanoo Lahden Talojen isännöintipäällikkö Matti Koskinen.

Kun Lahden Talot lähti mukaan CANEMURE (Carbon neutral municipalities and regions) -osahankkeeseen maaliskuussa 2020, valikoitui kokeiluun yhteensä kymmenen Lahden Talojen kiinteistöä.

CANEMURE -hanke on kuusivuotinen EU:n Life-hanke, joka toteuttaa kansallista ilmastopolitiikkaa, käytännön ilmastotoimia ja edistää alueellista ilmastotyötä. Lahden Talojen budjetti energiatehokkaiden ratkaisujen toteutukseen on 400 000 euroa, josta EU:n Life-hanke kattaa 50 prosenttia. − Hankkeen piiriin kiinteistöt valikoituivat tietyin reunaehdoin, kuten muun muassa rakentamisajankohtien ja rakennustyyppien perusteilla. Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen pyrimme kalliin ostoenergian tehokkaammalla käytöllä ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä, Koskinen sanoo.

Lämpö talteen jätevedestä

Lehtiojan palvelukeskuksessa Lahden Talot otti käyttöön jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmän. Kiinteistö valikoitui kokeiluun mukaan, sillä isossa palvelukeskuksessa vedenkulutus on suurta ja näin ollen myös lämmintä vettä menee paljon hukkaan. Jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä on Ekopal Oy:n Ecowec- hybridivaihdin R10, joka asennettiin kiinteäksi osaksi palvelukeskuksen kiinteistön viemäri-, vesi- ja lämmitysjärjestelmää.

Kiinteistökohtainen jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä on Suomessa vielä kohtalaisen uusi asia. Lahdessa kuitenkin esimerkiksi jo muutamat uimahallit ovat ottaneet sen käyttöönsä. − Kun jätevesi virtaa järjestelmän läpi, sen mukana oleva lämpö siirtyy takaisin kiinteistön käyttöön. Aiemmin puhdistetun jäteveden sisältämää lämpöenergiaa ovat pystyneet hyödyntämään vain kunnalliset jäteveden puhdistuslaitokset, kertoo Lahden Talojen ympäristöpäällikkö Elina Rantanen.

Jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmän ensimmäisen vuoden seuranta-aika näyttää investoinnin kannattavuuden Lahden Taloille. − Tämä on meille tärkeä pilotti, mutta jos lämpöä saadaan jätevedestä talteen suunnitelmien mukaan, on investoinnin takaisinmaksuaika kohtuullisen lyhyt. Hyvien tulosten myötä voimme lisätä vastaavaa tekniikkaa muihin soveltuviin kiinteistökantamme kiinteistöihin, Koskinen sanoo.

Huoneistokohtainen lämmönsäätely vähentää hukkaa

Alokkaankatu 2:ssa Lahden Talot on ottamassa käyttöön älykään huoneistokohtaisten lämmönsäätelyjärjestelmän. Vuonna 1992 rakennetun Alokkaankadun kiinteistössä tiivistettiin myös yläpohja, ovet ja ikkunat ja saneerattiin ilmanvaihtokone. − Aikaisemmin huoneistojen lämpötilaa optimoitiin vain ulkolämpötilan mukaan, mutta nyt me pystymme tunnistamaan myös ihmisten ja koneiden tuottaman hukkalämmön asuntokohtaisesti. Asukas pystyy myös itse säätämään huoneistonsa lämpötilaa digitaaliselta termostaatilta huonekohtaisesti. Järjestelmällä saadaan säästettyä energiaa, samalla lisätään asuinmukavuutta ja saadaan tietoa lämmitysjärjestelmän toiminnasta, kertoo Lahden Talojen talotekniikan asiantuntija Eero Kumpulainen.

Hollolankatu 3:n kiinteistöön Lahden Talot puolestaan aikoo asentaa perinteisemmän, koko talon yhteisen lämmönsäätelyjärjestelmän. Takojantie 2 ja 4 kiinteistöissä Lahden Talot puolestaan korvaa öljylämmityksen ilma-vesilämpöpumpulla.

Uusiutuvaa energiaa opiskelijatalolle

Lahden Talot pääsee CANEMURE-hankkeen myötä lisäämään myös uusiutuvan energian käyttöä kiinteistöissään. Hankkeen puitteissa järjestetään kilpailutus, jossa kiinteistön hiilidioksidipäästöjä pyritään pienentämään innovatiivisella hankinnalla opiskelijatalolle, osoitteessa Borupinraitti 4. − Kilpailussa voi menestyä esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmä, jonka tuottamaa sähköä voidaan käyttää koko kiinteistön sähkönkulutuksen korvaamiseen uusiutuvalla aurinkosähköllä. Yhteensä Lahden Taloilla on jo 11 aurinkopaneelivoimalaa käytössä eri puolilla Lahtea, Kumpulainen kertoo.

Lisäksi Lahden Talot on asentamassa kevään aikana Nastolan Soratie 5:n kiinteistöihin vettä säästäviä ratkaisuja, esimerkiksi vettä säästävät suihkupäät. Soratie 7:ssä uusitaan puolestaan ilmanvaihtojärjestelmä, jota pystyy jatkossa säätämään portaattomasti.

− Meillä Lahden Taloilla on tehty jo vuosia pitkäjänteistä työtä asumisen hiilijalanjäljen vähentämiseksi ja olemmekin saaneet merkittävästi vähennyttyä päästöjä. Se ei kuitenkaan vielä riitä meille, vaan tulevaisuudessa tarvitsemme yhä kovempia ponnisteluja asian eteen, Rantanen sanoo.

Tiedotteet