Lahden Talot tekee pitkäjänteistä ympäristötyötä

Lahden Talot haluaa hillitä ilmastonmuutosta aktiivisella toiminnalla ja lukuisilla innovatiivisilla ympäristöprojekteilla. -Haluamme vähentää liiketoimintaamme liittyviä ympäristövaikutuksia ja ennaltaehkäistä haittavaikutuksia vähentämällä hiilidioksidipäästöjä, huolehtimalla kierrätyksestä ja lajittelusta sekä vähentämällä energian- ja vedenkulutusta yhteistyössä asukkaidemme kanssa, sanoo Lahden Talojen toimitusjohtaja Jukka Anttonen. Lahden Talot haluaa toimenpiteillään ja ympäristötyöllään tukea Lahden kaupungin strategista tavoitetta olla Suomen johtava ympäristökaupunki.

Innovatiivinen CANEMURE-hanke
Lahden Talot on mukana myös CANEMURE-hankkeessa (Carbon Neutral Munipalities and Region – Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia). Lahden kaupunki on saanut kuusivuotisen EU-hankerahan ja Lahden Talot on yhteistyökumppani hankkeessa, jossa seurataan kymmentä Lahden Talojen rakennusta, joissa tehdään erilaisia rakennusten energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Erityisesti hankkeessa seurataan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä uuden teknologian avulla. Vaihtoehtojen tuloksista tiedotetaan valtakunnallisesti. -Tavoitteenamme on kokeilla uusia keinoja CO2-päästöjen alentamiseksi, kuten esimerkiksi lämpöenergian hyödyntämistä jätevedestä, sanoo kiinteistötarkastaja Elina Rantanen. Projekti on alkumetreillään ja ensimmäisiä kilpailutuksia tehdään tänä keväänä.

Asukkaat ovat ympäristötietoisia
Lahden Talot on tehnyt pitkäkestoista työtä CO2-päästöjen vähentämiseksi erilaisten hankkeiden ja asukaskilpailujen avulla. Luukuta Oikein -jätteiden lajittelukilpailun avulla sekajätteen määrä pieneni viikkotasolla 30 litrasta per asukas 23,6 litraan. MiniMoi! -kilpailuilla on onnistuttu pienentämään kiinteistöjen CO2-päästöjä, esimerkiksi vuonna 2017 päästöt vähenivät 625 tonnia 11 kuukauden aikana. – Meillä on tavoitteena saada pysyvä muutos asukkaiden kulutus- ja käyttötottumuksiin, sanoo isännöintipäällikkö Matti Koskinen.

On ilmastoteko ajaa biokaasuautolla
Lahden Talojen biojätteet menevät Lahteen Labio Oy:n biokaasulaitokseen käsiteltäviksi. Laitoksessa valmistetun biokaasun kasvihuonekaasupäästövähenemä on yli 80 prosenttia verrattuna bensiiniin. Lahden Taloilla on tällä hetkellä kolme biokaasuautoa, joihin tankataan ainoastaan biokaasua ja varatankkiin bensiiniä. Neljäs auto on hybridiauto. -Lahden Taloissa asuu noin 11 000 asukasta ja voisin väittää, että asukkaiden biojätteistä saadaan usean sadan auton energiatarpeet, isännöintipäällikkö Matti Koskinen sanoo.

Ympäristöarvot ovat tärkeitä myös kumppaneita valitessa. Esimerkiksi Lahden Talojen yhteistyökumppani Niemi Palvelut Oy:llä on uusi muutto- ja kalustelogistiikan tarpeisiin varustettu biokaasulla toimiva täysikokoinen kuorma-auto, jonka CO2-päästöt alenevat jopa 95 prosenttia verrattuna perinteiseen bensa-autoon.

Green Office -toimisto
Lahden Talot on Green Office -toimisto, jossa koko työyhteisö pyrkii toimimaan ympäristövastuullisesti. Ympäristöjärjestelmässä kiinnitetään huomiota liikkumiseen, energiankulutukseen, kierrätykseen, jätteiden lajitteluun, ruokavalintoihin ja kestäviin hankintoihin. Vastuullisuusajattelu on myös osa Lahden Talojen hankintaohjetta. -Suosimme tuotteita, joiden elinkaaren aikaiset haitalliset ympäristövaikutukset ovat vähäisimmät ja pyrimme valitsemaan vähiten kuormittavia, kierrätettäviä ja kotimaisia tuotteita, sanoo Lahden Talojen toimitusjohtaja Jukka Anttonen.

Lisää energiatehokkaita vuokra-asuntoja
Vuodesta 2006 lähtien yhtiö on rakentanut useita energiatehokkaita kerrostaloja. Ensimmäinen passiivitalotasoinen kerrostalo nousi Lanssikadulle jo vuonna 2011. Vuonna 2018 valmistuneet uudiskohteet Sorvarinkadulla ja Vanhatiellä olivat Kuntarahoituksen ensimmäiset Vihreällä rahoituksella rakennetut asuinkohteet. Lähes nollaenergiakokohteissa on kerrostaloille harvinainen toiseksi paras energialuokka (B) ja lukuisia energiatehokkuuteen tähtääviä yksityiskohtia. Tänä vuonna Pulteritielle Rakokiveen ja Vasaratielle on nousemassa A-energialuokan talot. Myös muut tulevat investointikohteet tehdään energialuokkaan A.

Ympäristötietoisia peruskorjaushankkeita
Uustuotannon lisäksi Lahden Talojen peruskorjauksissa mietitään energiatehokkaita elinkaariratkaisuja, hankintatapoja ja konsepteja. Liipolassa sijaitseva 1970-luvulla rakennettu iso rakennuskokonaisuus on mukana Renovation Leap -hankkeessa. -Meillä on Liipolassa peruskorjaushanketta kunnianhimoisempi suunnitelma, haluamme nostaa rakennuksien energialuokkaa perusparannuksien yhteydessä, kertoo kiinteistöjohtaja Eero Lukkarinen. Kohteisiin tuodaan kaukolämmön sijasta maalämpöä, kaukolämpö täydentää lämmitystä ainoastaan huippupakkasilla. Kohteisiin laitetaan muun muassa paremmat eristeet, levypinnoitteet ja sisätiloihin tehdään täydellinen päivitys. Erityisesti hankinnoissa painotetaan kestäviä, terveellisiä ja turvallisia ratkaisuja. Onnistumista seurataan myös rakennushankkeen jälkeen. Liipolan alueesta on parhaillaan meneillään hankesuunnittelun vaihe. Toteutuksesta päätetään kesäkuussa. Asuinkerrostalojen korjausrakentamisen teknistä ja käyttäjälähtöistä laatutasoa nostavan Renovation Leap -hankkeessa ovat Lahden Talojen lisäksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) ja Kojamo Oyj. Hanketta koordionoi Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Lahden Talojen autot ovat ympäristöystävällisiä.

Tiedotteet