Lahden Talojen ja asukkaiden yhteistyö positiivissa ilmastotalkoissa tuottaa tulosta

MiniMoi!-kilpailun avulla asukkaat ovat vaikuttaneet vuosien mittaan merkittävästi asumisen päästöihin.

Lahden Talojen jo kolmatta kertaa järjestetyssä MiniMoi!-kilpailussa onnistuttiin edelleen vähentämään asumisen hiilidioksidipäästöjä. Kiinteistöt kilpailevat siitä, mikä kiinteistö tiputtaa eniten päästöjään vuoden mittaisen kilpailukauden aikana. Viime kilpailukauteen verrattuna kiinteistöjen yhteenlasketut päästöt vähenivät 50 prosenttia eli 4100 tonnia. Asukasta kohden hiilidioksidipäästöt olivat kilpailukaudella 567 kiloa vuosittain, kun ne edellisenä vuonna olivat 1088 kiloa.

Tällä kaudella kilpailussa ensimmäiseksi ylsi Metsolankatu 2 ja 4. Kiinteistössä on kaksi kerrostaloa, 70 asuntoa ja 224 asukasta, rakennusvuosi on 1991. Pudotusta edelliskauteen tuli 56,5 prosenttia. Tulos parani kaukolämmön päästövähennyksillä, johon vaikutti myös asukkaiden selkeästi pienentynyt kokonaisvedenkulutus.

Toiselle sijalle nousi Kortepohjankatu 6. Kiinteistössä on 28 asuntoa ja 63 asukasta. Rakennusvuosi on 1993. Pudotusta tuli 53,3 prosenttia. Tulos parani kaukolämmön päästövähennyksillä, johon vaikutti myös asukkaiden pienentynyt kokonaisvedenkulutus.

Asukkaiden aktiivinen halu muuttaa käyttäytymistään ympäristöystävällisempään suuntaan ja turhan vedenkulutuksen vähentäminen kertoo henkilökohtaisesta sitoutumisesta ja siitä, että yhteistyö asukkaiden kanssa edistää parhaiten ympäristötavoitteita.

Parhaiten kilpailussa pärjänneitä kiinteistöjen asukkaita tullaan kannustamaan teemaan sopivilla palkinnoilla.

Kiitos hiilidioksidipäästöjen pienenemisestä kuuluu myös Lahti Energian energiakäännökselle, jossa kivihiilen käytöstä lämmöntuotannossa luovuttiin 31.3.2019.

Kilpailukausi on ollut poikkeuksellinen, sillä osa kilpailukuukausista ajoittui korona-aikaan. Näinä kuukausina jätemäärät kokonaisuudessaan ovat kasvaneet, sillä asukkaat olivat tavallista enemmän kotona. Asukkaat ovat kuitenkin lajitelleet jätteet tarkemmin, sillä sekajätemäärä asukasta kohden on laskenut vuoden takaisesta 18,7 litrasta per asukas per viikko 17,4 litraan.

– Olemme pyrkineet vaikuttamaan pitkäjänteisellä työllä asukkaidemme lajitteluun ja sitä kautta sekajätemäärien vähentämiseen, kertoo Lahden Talojen ympäristöpäällikkö Elina Rantanen. Keinoina ovat olleet muun muassa neuvonta, jäteillat sekä astiamäärien sekä tyhjennysrytmien optimointi. – Olemme tehneet muutamassa kohteessa jätepisteelle ns. kasvojenkohotuksen maalaamalla katoksen ja uusimalla ohjeistukset. Samalla myös jäteastioiden sijoitusta katoksessa on muutettu. Näissä kohteissa muutokset on vasta tehty, joten seuraamme innolla näiden muutosten vaikutusta lajittelun tehostumiseen. Tulosten perusteella päätämme projektin jatkamisesta, Rantanen kertoo.

Lahden Talot pilotoi myös parhaillaan neljässä asuinkiinteistössä huoneistolämpötila- ja kosteusantureita. Huoneistoihin asennettu anturi lähettää tietoa kiinteistönvalvontaan ja tietojen perusteella lämmitystä voidaan säätää tai ilmanvaihtoa voidaan lisätä niissä huoneistoissa, joissa käydään paljon suihkussa. –Tästä on tullut lupaavia tuloksia ja selkeitä pudotuksia kulutuksessa. Lisäksi olemme pystyneet parantamaan asumisviihtyvyyttä, kertoo Lahden Talojen talotekniikan asiantuntija Eero Kumpulainen. Eniten vaikutusta antureiden mittaamalla tiedolla on lämmityskaudella. Antureiden käyttöä laajennetaan jo syksyn aikana sekä vuoden 2021 puolella. Mittaustietojen perusteella tehdyt optimoinnit näkyvät vähentyvinä hiilidioksidipäästöinä.

– Olemme sitoutuneet Lahden Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 tavoitteisiin. Asumisen päästöjen vähentämistä on tuettu onnistuneesti asukaskampanjoilla ja energiaremontit ovat vaikuttaneet vanhemman asuntokannan päästöihin. Uudet kiinteistöt on rakennettu parhaaseen A-energialuokkaan, sanoo Lahden Talojen toimitusjohtaja Jukka Anttonen.

 

Tiedotteet