Asumisneuvonnasta apua asumisen haastaviin tilanteisiin

Lahden kaupunki ja Lahden Talot Oy ovat pilotoineet asumis- ja talousneuvontaa vuosina 2018–2021. Henkilökohtaisella ohjauksella on onnistuttu ennaltaehkäisemään talousongelmia ja asumisneuvonta saa jatkoa.

Asumis- ja talousneuvonnalla on muun muassa saatu ehkäistyä häätöjä. Asumisneuvonta auttaa matalalla kynnyksellä vuokranmaksuun, asumisen tukiin, asunnon etsimiseen ja muihin asumiseen ja talouteen liittyvissä kysymyksissä.

Lahden ASTA-hanke on tavoittanut hankeajalla yli 2000 eri asiakasta. Kahdelle hanketyöntekijälle asiakaskontakteja on kertynyt keskimäärin 200–250 kuukaudessa, mikä tekee yli 5000 kontaktia koko aikana. Suurin osa asiakkaista on ollut Lahden Talojen asiakkaita (n. 73 %) mutta viime vuosina yksityisellä asuvien asukkaiden osuus on kasvanut. Palvelu on tavoittanut myös asunnottomia. ASTA-hanke on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn rahoittama.

”Asumisneuvonnan keinoin on onnistuttu ennaltaehkäisemään ja ratkaisemaan asukkaiden talousongelmia. Näin on voitu turvata asumisen jatkuminen vaikeidenkin elämäntilanteiden kohdatessa. Meille on tärkeää mahdollistaa palvelun saatavuus jatkossakin”, sanoo Lahden Talojen markkinointipäällikkö Piia Jokiaho.

Asumisneuvonnasta mahdollisesti lakisääteistä toimintaa

Asumisneuvonnan lakisääteistäminen on yksi Sanna Marinin hallituskirjauksista. Tietoa lakisääteistämisen etenemisestä on syytä odottaa vuoden 2022 aikana. Turvatakseen nykyisen toiminnan jatkuvuutta, on hallitus myöntänyt ARAlle 3 miljoonan euron määrärahan toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen vuodelle 2022. Määrärahan turvin tuetaan asumis- ja siihen liittyvän talousneuvonnan kehittämistä ja laajentamista kuntien kanssa. Avustuksen määrä on enintään 60 % hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus myönnetään neuvottelumenettelyin, jotka käydään alkuvuodesta 2022.

Lahden kaupunki ja Lahden Talot Oy ovat sopineet asumisneuvonnan jatkamisesta toistaiseksi. Kesällä 2021 voimaan tulleessa maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimuksessa asumisneuvonnan vakiinnuttaminen asetettiin yhdeksi Lahden kaupungin toimenpiteeksi asunnottomuuden poistamiseksi.

Asumisneuvojilta saa ohjausta asumiseen ja vuokravelkatilanteisiin jatkossakin

ASTA -hankkeessa olemme luoneet Lahteen asumisneuvonnan palvelun, joka tukee asiakkaita haastavissa asumiseen liittyvissä elämäntilanteissa. Asumisneuvonta on löytänyt paikkansa ennaltaehkäisevänä palveluna kuntalaisille. Hienoa, että saamme jatkaa palvelun tuottamista ja kehittämistä jatkossakin” toteavat asumisneuvojat Heli Nuutinen ja Satu Niemelä.

Asumisneuvojilta saa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa asumisen haastaviin tilanteisiin ja erityisesti asumiseen liittyvissä talousasioissa. Yhdessä asumisneuvojan kanssa voi selvittää, miten mahdollinen vuokravelkatilanne tai muu asumiseen liittyvä asia tulisi hoidettua. Asumisneuvojilta saa ohjausta myös asunnon hakuasioissa.

Asumisneuvonnan palvelu sijaitsee Lahden Palvelutorilla, kauppakeskus Trion 2. kerroksessa. Parhaiten asumisneuvojan tavoittaa puhelimitse, sähköpostilla asumisneuvo@lahti.fi tai asioimalla Palvelutorilla asumisneuvonnan päivystysaikaan, joka on pääsääntöisesti tiistaisin ja torstaisin.

 

Lisätietoja asumisneuvontapalvelusta löydät täältä. Ota rohkeasti yhteyttä.

 

Uutiset