Lahden Talot mukana Canemure-hankkeessa

Vähähiilisiä ratkaisuja korjausrakentamiseen -projekti on osa laajempaa CANEMURE (Carbon neutral municipalities and regions) -hanketta. Lahden osahanke keskittyy siihen, kuinka voidaan kustannustehokkaasti alentaa olemassaolevan asuinrakennuskannan energiankulutusta ja ilmastopäästöjä. Pääosassa ovat Lahden Talojen peruskorjaukset ja energiatoimet.

Projektin myötä voidaan keskittyä entistä syvemmin Lahden Taloilla jo huomioituihin ympäristönäkökohtiin korjausrakentamisessa. Hankkeessa päästään testaamaan myös sellaisia teknisiä ratkaisuja, joita ei ole aiemmin ollut käytössä. Projektista saadut kokemukset kannustavat myös muita vastaavia toimijoita panostamaan kiinteistöjensä energiatehokkuuden parantamiseen.

Tavoitteena on remontoida ja seurata kymmentä taloa, joissa tehdään erilaisia jälkikäteisasennuksia sekä annetaan energianeuvontaa. Ulkopuolinen energia-asiantuntija laskee kustannustehokkuuden ja päästösäästöt. Lisäksi projektissa tehdään myös innovatiivista hankintaa. Projektin tuloksia levitetään Päijät-Hämeessä, Suomessa ja kansainvälisesti.

Lisätietoja Lahden kaupungin sivulta.


Hankekoodi: LIFE 17 IPC / FI/ 00 0002 CANEMURE
Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle 9,1 miljoonaa euroa ilmastonmuutoksen hillinnän edistämiseen. Life-ohjelmaan hyväksytyllä ”Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia” (CANEMURE)- hankkeella edistetään hillinnän käytännön toimia vuosien 2018-2024 ajan.

Uutiset