Poikkeustilasta puhtia energiatehokkaaseen elämään

Poikkeustilanteessa kotitalouksien energiankäyttö kasvaa

COVID-19 -koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on lisännyt kotona viettämäämme aikaa, mikä näkyy kotitalouksien runsaampana sähkön- ja vedenkäyttönä myös Lahden Taloissa. Kahvinkeitin porisee, tietokone raksuttaa työ- ja koulupäivän ajan, ja peruuntuneet harrastukset pitävät illat kotona. Jäteastiat täyttyvät nopeammin, ja ehkä saunakin lämpenee useammin?

Nyt onkin hyvä hetki kiinnittää huomiota kodin lisääntyneeseen energiankulutukseen. Laadimme avuksenne tarkistuslistan oman kodin energia-asioiden läpikäymiseen. Käymällä läpi yhden kohdan päivässä olet fiksumpi energiankuluttaja jo kahdessa viikossa! Uudet energiatehokkaammat tavat voimme viedä elämään myös poikkeusajan jälkeen.

Lahden Taloissa tehostetaan energiankulutusta

Lahti on mukana CANEMURE (Carbon neutral municipalities and regions) -hankkeessa, jolla pyritään pienentämään suomalaisten kuntien ja maakuntien hiilidioksidipäästöjä. Vähähiilisiä ratkaisuja korjausrakentamiseen –osaprojektissa pienennetään hiilidioksidipäästöjä tekemällä veden ja lämmitysenergian kulutusta vähentäviä peruskorjauksia ja teknisiä kunnostuksia osassa Lahden Talojen vuokrataloja.

Projektin tuloksia levitetään Päijät-Hämeessä, Suomessa ja kansainvälisesti. Lahden Talot haluaa toimenpiteillään ja ympäristötyöllään tukea Lahden kaupungin strategista tavoitetta olla Suomen johtava ympäristökaupunki.

Asukkaamme ovat ympäristötietoisia

Teknisten parannusten lisäksi myös asukkaiden rooli on tärkeä energiankulutuksen vähentämisessä. Hienoimmatkaan tekniset ratkaisut eivät pääse oikeuksiinsa, mikäli asuessa lämmöt menevät harakoille ja suihkuveden mukana viemäristä alas. Projektin kautta halutaankin kannustaa jokaista miettimään omaa asumistaan energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta.

Meillä Lahden Taloilla on jo lukuisia hyviä kokemuksia energian- ja vedenkulutuksen sekä ilmastopäästöjen vähentämisestä yhdessä asukkaidemme kanssa esimerkiksi asukkaiden ympäristötoimikunnan järjestämien tapahtumien myötä. Luukuta Oikein -jätteiden lajittelukilpailun avulla sekajätteen määrä pieneni 30 litrasta / asukas / viikko 23,6 litraan, ja MiniMoi! -kilpailuilla vähensimme kiinteistöjen CO2-päästöjä 625 tonnia 11 kk aikana.

Laadimme avuksesi tarkistuslistan energiafiksuun asumiseen – lue vinkit somestamme!

Lisätietoja CANEMURE-hankkeesta:
Lahden osaprojekti kestää lokakuuhun 2021 saakka, mutta kulutustietojen seuranta jatkuu pidempään. Valtakunnallinen CANEMURE-hanke kestää 2018-2024. Lue lisää hankkeesta täältä.

Pauli Piekkari, projektipäällikkö, Lahden kaupunki, pauli.piekkari@lahti.fi, p. 044 482 0831
Elina Rantanen, ympäristöpäällikkö, Lahden Talot Oy, elina.rantanen@lahdentalot.fi, p. 03 851 570


Hankekoodi: LIFE 17 IPC / FI/ 00 0002 CANEMURE

Uutiset