Seitsemästä Lahden Talojen remonttikohteesta syntyi malliesimerkkejä, joita hyödyntämällä voidaan tehdä tarkoituksenmukaisia energiaremontteja ympäri Suomea

Tuoreet tutkimustulokset ovat kansainvälisestikin kiinnostavia, sillä rakennuskanta vanhenee myös muualla. 

Ulkopuolinen energia-asiantuntija Ramboll laski tehtyjen energiaremonttien kustannustehokkuuden ja päästösäästöt kaikista Vähähiilisiä ratkaisuja korjausrakentamiseen -projektin kohteista.

Esimerkiksi vuonna 1951 rakennettuun asuinkerrostaloon Lahdessa asennettiin nykyaikainen leanheat-lämmityksen säätöjärjestelmä. Sen ohjaus tapahtuu reaaliaikaisesti etäyhteydellä. Järjestelmä hyödyntää automaattisesti sääennustetta.

– Tällaisen energiaremontin urakka- ja laitekustannukset olivat noin 7200 euroa. Laskennallinen takaisinmaksuaika on alle kolme vuotta ja päästövähennysarvio vuodessa 9,1 hiilidioksiditonnia, havainnollistaa ympäristökoordinaattori Jenni Rahkonen Lahden kaupungilta.

Osa projektin toimenpiteistä tehtiin hyvin pienin investoinnein. Nastolassa 26 huoneiston asuinkerrostalon vedensäästöratkaisut kustansivat asennuksineen alle 1500 euroa.

Jotta projektin tulokset olisivat mahdollisimman laajalti käyttökelpoisia, valittiin hankkeeseen keskenään erilaisia lahtelaiskohteita, jotka edustavat tyypillistä suomalaista rakennuskantaa. Lahden Talot valikoitui mukaan hankekumppaniksi, sillä kaupungin vuokrataloissa dokumentoinnin mahdollistavat seurantajärjestelmät olivat jo valmiina, toisin kuin monissa yksityisissä kohteissa.

– Remontoitavat kohteet ovat valmistuneet vuosien 1951 ja 2014 välillä. Mukana on sekä kerros- että rivitaloja, ja taloyhtiöiden koot vaihtelevat 17 asunnosta peräti 190 asuntoon. Näihin raameihin menee aika moni korjaustarpeinen kiinteistö maassamme tällä hetkellä, Lahden Talojen hankintajohtaja Matti Koskinen kertoo.

Kiinteistöliitto Päijät-Hämeen toiminnanjohtaja Hanna Koskela edustaa työnsä puolesta yksityisten henkilöiden – usein myös sijoittajien – omistamaa taloyhtiömaailmaa, jossa investoinnit ovat juuri nyt tiukassa. Asunto-osakeyhtiöiden konkurssejakin on tänä vuonna jo nähty, vaikka normaalisuhdanteissa sellaiset ovat harvinaisia.

– On tärkeää saada tutkittua tietoa taloudellisesti järkevän päätöksenteon tueksi ratkaisuista, joita on testattu vastaavanlaisissa kiinteistöissä. Kaikki ratkaisut eivät sovi sellaisenaan kaikkialle. Projektin tulokset auttavat taloyhtiöitä tekemään kustannuspaineissa viisaita valintoja, Koskela toteaa.

Tuleva laki vaatii ilmastoselvityksiä

Kustannuspaineet eivät saa estää taloyhtiöiden velvoitteita kunnossapitotarveselityksistä, joihin listataan kiinteistön korjaus- ja huoltotoimenpiteet seuraavalle viidelle vuodelle. Laki velvoittaa jatkossa huomioimaan myös ilmastotavoitteet entistä vahvemmin kiinteistöjen remonttisuunnitelmissa.

Eduskunta hyväksyi maaliskuussa 2023 uuden rakentamislain, johon sisältyy uusi velvoite ilmastoselvityksen laatimisesta. Jatkossa uuden tai laajamittaisesti korjattavan rakennuksen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki on raportoitava ilmastoselvityksellä. Laki tulee voimaan vuonna 2025.

Huomionarvoista on sekin, että asumismuodosta riippumatta sekä asukkaat että kiinteistön omistajat hyötyvät lopulta täsmälleen samoista ratkaisuista. Energiatehokkuus, asumismukavuus ja kustannussäästöt ovat useimmiten vahvassa yhteydessä toisiinsa. Hyvänä esimerkkinä ilmanvaihtoon tehtävät parannukset sekä ikkunaremontit.

Kohteet ja niissä tehdyt toimenpiteet:

  • Takojantie 2-4, Nastola (18 asunnon rivitalo): ilmavesilämpöpumpun asentaminen öljykattilan rinnalle
  • Soratie 5, Nastola (26 asunnon kerrostalo): vedensäästöratkaisuna käyttövesijärjestelmän analysointi ja uusitut vesikalusteet
  • Soratie 7, Nastola (17 asunnon kerrostalo): ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen ja ohjauksen parantaminen
  • Hollolankatu 3, Lahti (47 asunnon kerrostalo): leanheat-lämmityksen säätöjärjestelmä >
  • Lehtiojantien palvelutalo, Lahti (190 huoneistoa): jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä ja uudet maalämpöpumput >
  • Borupinraitin opiskelijoille suunnattu kerrostalo, Lahti (94 huoneistoa): älykäs lämmityksen säätöjärjestelmä sekä innovatiivisena hankintana kilpailutettu mobiilikäyttöjärjestelmä asukaskohtaiseen palautteeseen
  • Alokkaankatu 2 / Kuriirinkatu 1, Lahti (22 asunnon rivitalo): huonekohtainen lämmityksen säätöjärjestelmä, ikkunoiden ja ovien uusiminen, yläpohjan lisäeristys

Lisätiedot

Hankkeen sivut: www.lahti.fi/energiaremontit

Lahden kaupunki
ympäristökoordinaattori Jenni Rahkonen p. 044 482 6646

Lahdessa toteutettu Vähähiilisiä ratkaisuja korjausrakentamiseen -projekti on osa laajempaa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanketta (Canemure). Osahanke tukee Lahden kaupungin pyrkimystä hiilineutraaliksi vuoteen 2025 mennessä sekä Lahden Talojen ympäristötavoitteita. Valtakunnallinen Canemure-hanke kestää 2018–2024 ja sen koordinoinnista vastaa Suomen ympäristökeskus (Syke).

 

Uutiset