Asumisneuvontapalvelu asukkaillemme jatkuu

Lahden kaupunki ja Lahden Talot Oy jatkavat asumisneuvontapalvelun tarjoamista vuosina 2021–2022

Lahden kaupunki ja Lahden Talot Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen asumisneuvontapalvelun tarjoamisesta vuosina 2021–2022. Asumisneuvonnan tavoite on turvata, että asuminen voi jatkua haastavissakin tilanteissa. Palvelulla saavutetaan sekä taloudellisia että inhimillisiä hyötyjä. Asumisneuvonnan palvelu on tarkoitettu kaikille lahtelaisille.

Asumisneuvonnasta on tulossa lakisääteistä toimintaa

Lahdessa asumisneuvontaa on kehitetty vuosina 2018–2020 osana Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen rahoittamaa ASTA-hanketta.

Tavoitteena on ollut kaikille lahtelaisille suunnatun asumis- ja talousneuvonnan kokeileminen ja asumisneuvonnan pilotointi Lahden Talot Oy:n kanssa. Lisäksi on kehitetty palvelupolkuja sekä asumiseen liittyvää talousosaamista.

Suomen hallitus on linjannut hallitusohjelmassaan, että tällä hallituskaudella asumisneuvonnasta tulee lakisääteistä toimintaa.

Jatkamalla vaikuttavaksi ja tarpeelliseksi osoittautunutta palvelua haluamme varmistaa, ettei hankeaikana saatu osaaminen ja tietotaito katoa. Näin olemme myös valmiina, kun toiminta muuttuu lakisääteiseksi, kertoo Lahden kaupungin asuntoasiainkoordinaattori Helene Vanninen.

Hankeaikana asumisneuvonnalla on ollut yli 2000 asiakaskontaktia. Asumisneuvontaa on saanut puhelimella, sähköpostilla, henkilökohtaisella tapaamisella Lahden Talojen toimistolla ja vuoden 2020 alusta lähtien Kauppakeskus Trion Palvelutorilla. Palvelu on kaikkien lahtelaisten käytettävissä. Kokemukset asumisneuvojien työstä ovat erittäin hyviä ja hyödyt tunnistettavissa.

Asumisneuvojat tekevät konkreettista ja ennaltaehkäisevää työtä asukkaidemme talousongelmien ratkaisemiseksi. Asumisneuvonnan ansiosta useita vuokravelkahäätöjä on peruuntunut käräjäoikeudesta. Monia häätöjä estetään myös jo pelkän maksusuunnitelman turvin. Näin voidaan mahdollistaa asumisen jatkuminen vaikeidenkin elämäntilanteiden kohdatessa, sanoo Lahden Talojen markkinointipäällikkö Piia Jokiaho.

Uutiset