Vä­hä­hii­li­siä rat­kai­su­ja kor­jaus­ra­ken­ta­mi­seen – CA­NE­MU­RE

Lahden kaupunki etsii vähähiilisiä ratkaisuja asuinkerros- ja rivitalojen peruskorjaushankkeiden suunnitteluun. Työtä tehdään osana Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hanketta.

Lahden Talojen kohteissa selvitetään, miten olemassa olevan asuinrakennuskannan energiankulutusta ja ilmastopäästöjä voidaan alentaa kustannustehokkaasti. Valituissa kiinteistöissä selvitetään muun muassa vedenkulutuksen vähentämistä, jäteveden hukkalämmön talteenottoa, uusiutuvan energian käyttöä ja asukkaiden tehostetun energianneuvonnan vaikutusta energiankulutukseen.

Osana hanketta Lahden kaupunki on toteuttanut neljä videota lämmityksen säätöratkaisuista, vedensäätöratkaisuista, lämpöpumpuista ja jäteveden lämmöntalteenotosta. Niissä kerrotaan lyhyesti järjestelmän teknisestä toteutuksesta sekä vaikutuksista energiankulutukseen. Tavoitteena on kannustaa taloyhtiöitä ja muita kiinteistönomistajia tekemään taloudellisesti kannattavia hiilidioksidipäästöjä pienentäviä remontteja kiinteistöissään. Videoihin pääsee alla olevista linkeistä.

Lämmityksensäätöratkaisut

Lämmitys vie noin 65 % asumisen energiatarpeesta ja on yksi taloyhtiöiden suurimpia kustannuksia. Lämmityksensäätöjärjestelmä seuraa asumisolosuhteita reaaliaikaisesti ja sen avulla voidaan tasata asumisolosuhteita sekä säästää energiaa. Lahdessa sijaitsevaan kohteeseen uusittiin lämmityksensäätöjärjestelmä, joka oli nopea ja edullinen investointi.

Vedensäästöratkaisut 

Käyttöveden lämmittäminen vie noin 17 % asumisen energiatarpeesta. Talousveden tuotanto kuluttaa paljon energiaa. Asuinrakennuksen vedenkulutusta on mahdollista pienentää merkittävästi vesikalusteita huoltamalla ja uusimalla. Lahdessa sijaitsevaan kohteeseen tehtiin rakennuksen käyttövesijärjestelmän analysointi ja vesikalusteiden vaihto. Toimenpiteet säästivät itsensä nopeasti takaisin vesi- ja lämmitysenergialaskuissa.

Lämpöpumput 

Asuinrakennusten tilojen ja käyttöveden lämmittäminen vie yli 80 % asumisen energiatarpeesta. Lämpöpumppujen avulla tilojen ja käyttöveden lämmityksessä voidaan hyödyntää niin maahan ja ilmaan auringosta varastoitunutta lämpöenergiaa kuin poistoilman tai jäteveden hukkalämpöä. Lahdessa sijaitsevaan kohteeseen asennettiin ilmavesilämpöpumppujärjestelmä taloyhtiön öljylämmityksen rinnalle.

Jäteveden lämmöntalteenotto 

Käyttöveden lämmittäminen vie noin 17 % asumisen energiatarpeesta. Suurin osa tästä energiamäärästä päätyy jäteveden mukana viemäriverkostoon. Jäteveden lämmöntalteenotto on mahdollista toteuttaa tarkoitusta varten suunnitellulla, rakennuksen viemärilinjaan liitettävällä lämmönvaihtimella. Lahdessa sijaitsevaan kohteeseen toteutettiin lämmönvaihtimen asennus.

 

Lahden Vä­hä­hii­li­siä rat­kai­su­ja kor­jaus­ra­ken­ta­mi­seen -projektin remonttitoimenpiteet on tehty vuonna 2021, mutta kulutustietojen seuranta jatkuu pidempään. Valtakunnallinen CANEMURE-hanke kestää 2018-2024. Suuri osa hankkeen rahoituksesta tulee EU:n Life-ohjelmasta. Kansallisen hankkeen koordinoinnista vastaa Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Lisätietoja Lahden kaupungin Canemure-sivulta.

 

Hankkeen logo, jossa lukee hiilineutraalisuomi.fi -canemure 
Hankekoodi: LIFE 17 IPC / FI/ 00 0002 CANEMURE
Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle 9,1 miljoonaa euroa ilmastonmuutoksen hillinnän edistämiseen. Life-ohjelmaan hyväksytyllä ”Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia” (CANEMURE)- hankkeella edistetään hillinnän käytännön toimia vuosien 2018-2024 ajan.
.

Uutiset