Lahden Talojen hallitusjäsenet esittäytyvät

Lahden Talojen hallituksissa istuu ammattitaitoista porukkaa. Haastattelimme hallitusten jäseniä ja nyt pääset tarkemmin tutustumaan heihin.

 

Näihin kysymyksiin hallitusten jäsenet vastasivat:

1. Minkä alan ammattilainen olet Lahden Talojen hallitustyöskentelyn lisäksi?

2. Mitä vahvuuksia sinulla on, jotka auttavat erityisesti Lahden Talojen hallitustyöskentelyssä?

3. Mitkä asumisen teemat ovat erityisesti lähellä sydäntäsi ja miksi?

 

Mika Backman, asukasjäsen

 1. Olen päivätyössä lahtelaisessa kuljetusliikkeessä ajojärjestelijänä.
 2. Olen 57-vuotias eli kertyneen elämänkokemuksen lisäksi minulla on kokemusta asumisesta omakotitalossa, rivitalossa ja kerrostalossa sekä omistus-, että vuokra-asujana. Olen kuulunut asumieni taloyhtiöiden hallituksiin ja lyhyen aikaa olin mukana myös asukastoimikunnassa. Olen yhteistyökykyinen ja tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa.
 3. Asukastyytyväisyyden ja yhteisöllisyyden lisääminen on tärkeää. Kun asukasviihtyvyys on kunnossa, se vähentää muuttohalukkuutta ja yhteisestä omaisuudesta pidetään parempaa huolta.

Maija-Liisa Smidt, asukasjäsen

 1. Olen 67-vuotias eläkeläinen. Yli 40-vuotisen työurani tein Lahden kaupungin rahatoimistossa.
 2. Oman rappuni asukkaat ovat minuun usein suoraan yhteydessä asumisen ongelmatilanteissa. He olettavat, että hallituksen asukasjäsenenä osaan neuvoa asumisen asioissa. Minut tunnetaan sinnikkyydestä, sillä olen aina ollut aktiivinen ja sinnikäs selvittämään kaikenlaisia asioita, ajatuksella: ”periksi ei anneta”.
 3. Ihmisillä on joskus ennakkoluuloja vuokra-asumista kohtaan, ja niitä ennakkoluuloja on tärkeä purkaa. Lahden Talojen kodit ovat hyviä koteja siinä missä kaikki muutkin, loppujen lopuksi ihminen tekee kodin. Haluan edistää myös yhteisöllisyyttä. Mitä enemmän asukkaat keskustelisivat keskenään, moni asia selviäisi pelkän puheen voimalla.

Edward Perttilä, asukasjäsen

 1. Olen viimeisen vuoden koneinsinööriopiskelija, joka on erikoistunut automaatioon ja mekaaniseen suunnitteluun. Työskentelen parhaillaan koulun ohella insinööritoimistossa, joka erikoistuu haastavaan mekaniikkasuunnitteluun. Minulla on myös HHJ-tutkinto.
 2. Olen työstä oppinut haastamaan ja esittämään kysymyksiä, jotka herättävät keskustelua. Pyrin ensin hahmottamaan kokonaiskuvan tilanteesta ja teen päätökset vasta sen jälkeen.
 3. Minulle on tärkeätä onnistua luomaan yhteisöllisyyttä asukkaiden keskuudessa. Asioiden tehostaminen on myös todella lähellä sydäntä.

Rami Lehto

 1. Työskentelen kansanedustajana. Olen työskennellyt myös fysiikan laboratoriossa lähes 20 vuotta.
 2. Kansanedustajana ja ympäristövaliokunnan varajäsenenä pystyn viemään asumiseen, kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyviä asioita eteenpäin. Samalla tuore tieto liikkuu myös Lahden Talojen hallituksen suuntaan.
 3. On tärkeää, että jokainen asukkaamme saa asua hyväkuntoisessa talossa. Siksi on rakennettava terveitä taloja ja pidettävä hyvää huolta vanhasta kiinteistökannasta. Samalla on tärkeää, että pystymme pitämään asumisen kustannukset kohtuullisina.

Hannu Rahkonen

 1. Varsinaisen työurani tein Puolustusvoimissa, joten osaaminen turvallisuuteen ja hallintoon on vahvaa. Toimin muun muassa henkilöstösektorin johtaja ja oikeusupseerina.
 2. Minulla on paljon kokemusta asumisen asioista. Olen aikanaan toiminut lahtelaisen kerrostaloyhtiön sivutoimisena isännöitsijänä 10 vuotta (Asunto Oy Naavaharju Mäklöörinkatu 7). Olen toiminut kunnan/kaupunginhallituksen jäsenenä vuodesta 2013–2019, olen suorittanut sekä HHJ- ja HHJ PJ-tutkinnot.
 3. Asumisen teemoina, turvallisuus, asukasystävällisyys ja asumisen laatu ovat lähellä omaa arvomaailmaani. Toiminnan taloudellisuus ja vastuullisuus luovat edellytyksiä kohtuuhintaiseen asumiseen.

Harri Rummukainen

 1. Olen tehnyt uraa työntutkijana/menetelmäkehittäjänä. Nyt olen työtön, mutta teen satunaisia keikkatöitä metalliteollisuudessa.
 2. Olen käynyt kunnallisen hallitusosaajan koulutuksen ja ollut taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana.
 3. Tasa-arvoinen ja turvallinen asuminen ovat tärkeitä. Kaikilla on oltava oikeus hyvään ja turvalliseen asumiseen – ikään ja varallisuuteen katsomatta.

Minttu Murtomäki

 1. Olen markkinoinnin ja viestinnän ammattilainen ja työskentelen Näkemystehdas MBE:ssä toimitusjohtajana. Minulla on jo yli 20 vuoden kokemus alalta.
 2. Olen hallituksen ainut riippumaton jäsen ja tehtävänäni on tuoda tämän tiimoilta ns. ulkopuolista näkökulmia esiin. Vahvuuteni ovat kokonaisuuksien hahmottaminen ja viestinnällinen näkökulma sekä kokemukseni asiakaskokemuksen kehittämisestä, brändinrakentamisesta ja strategiatyöstä.
 3. Ihan ykkösenä asumiseen liittyen on totta kai asukaskokemus ja inhimillisyys. Asukaskokemukseen liittyvät mm. erilaiset palvelut ja ratkaisut sekä kuinka niitä voidaan kehittää, siitä innostun. Olen ihmisihminen, joten tämä on minulle luonnollista.

Hanna Koskela

 1. Olen koulutukseltani juristi ja toiminut erilaisissa kiinteistöalan tehtävissä noin 15 vuotta, tällä hetkellä toimin Kiinteistöliitto Päijät-Hämeen toiminnanjohtajana.
 2. Kokemukseni kiinteistöalalta. Olen toiminut virkamiehenä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa, joten myös ARA-tuotanto on minulle tuttua. Hallitustyöskentelykokemusta olen saanut toimiessani mm. Lahden Diakoniasäätiön hallituksen puheenjohtajana seitsemättä vuotta. Olen onnekseni saanut näkökulmia kiinteistöalaan kiinteistöomistajien kautta, ARA-tuotannon kautta vuokra-asumiseen ja hallitustyöskentelyn kautta asumispalveluihin.
 3. Tällä hetkellä minulle ovat tärkeitä erityisesti asumisen kustannuksiin ja energiatehokkuuteen liittyvät asiat, johtuen tietenkin maailman tilanteesta ja ilmastomuutoksesta. Ne ovat isoja teemoja ja koskettavat kaikkia. Lisäksi ei pidä unohtaa ikääntymistä ja siihen tarvittavien panosten merkitystä.

Pasi Karjalainen

 1. Logistiikka-ala ja teollisuus ovat minulle tuttuja, samoin yritystoiminta monialaisesti.
 2. Olen yhteistyökykyinen, rohkea, uudistuskykyinen, kilpailuhenkinen ja vastuullinen. Minulla on myös useiden vuosien kokemus hallitustyöskentelystä sekä kuntien valtuustotyöskentelystä.
 3. Energiatehokkuus rakentamisessa on tätä päivää. Asuntotarjonnan pitää olla monipuolista ja jokaiselle asukkaalle on löydyttävä omaan elämäntyyliin sopiva koti. Turvallisuus ja yhteisöllisyys ovat myös tärkeitä teemoja.

Saija Granlund

 1. Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja työskentelen terveysasemalla.
 2. Vahvuuteni on rauhallisuus ja rohkeus, asioiden asioina ottaminen sekä eteenpäin vieminen. Asioista pitää olla selvillä, tyhjästä metelöinnillä ei ole mitään merkitystä. Hallitustyöskentelyssä on tarpeen monenlainen osaaminen ja koulutus.
 3. Asumisen teemoista lähinnä sydäntä on turvallisuus, esteettömyys, toimivuus ja kohtuuhintaisuus. Turvallisuus tarkoittaa puhdasta homevapaata asuinympäristöä, jossa esteettömyys toteutuu. Asumisen toimivuus on muunneltavuutta ja palvelujen saavuttamista. Kohtuuhintaisen asumisen taas tulee tarjota nämä kaikki jo edellä mainitut, eivätkä kustannuksetkaan saa haukata tuloista leijonanosaa, vaan asumismenojen jälkeen rahaa tulee jäädä myös kulutukseen ja sirkushuveihin.

 

Lahden Asunnot Oy:n hallitus
Pasi Karjalainen, puheenjohtaja
Rami Lehto, varapuheenjohtaja
Hanna Koskela, jäsen
Hannu Rahkonen, jäsen
Harri Rummukainen, jäsen
Maija-Liisa Smidt, asukasjäsen
Mika Backman, asukasjäsen
Edvard Perttilä, opiskelijoiden edustaja

Lahden Talot Oy:n hallitus
Pasi Karjalainen, puheenjohtaja
Rami Lehto, varapuheenjohtaja
Saija Granlund, jäsen
Hanna Koskela, jäsen
Hannu Rahkonen, jäsen
Harri Rummukainen, jäsen
Minttu Murtomäki, riippumaton jäsen

Lahden Palveluasunnot Oy:n hallitus
Pasi Karjalainen, puheenjohtaja
Rami Lehto, varapuheenjohtaja
Hanna Koskela, jäsen

Uutiset